Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego uprzejmie informuje, że Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Warszawie wraz z innymi związkami zawodowymi działającymi w Policji w ramach grupowego ubezpieczenia Funkcjonariuszy Policji oraz Pracowników Policji podpisał z Towarzystwem Ubezpieczeniowym PZU ŻYCIE S.A.   nową umowę ubezpieczeniową  „Policja 4.0”.

W związku z powyższym od 01 września 2022 roku  dotychczasowe ubezpieczenie funkcjonujące w ramach grupowego programu ubezpieczeniowego „Policja 2015” będzie stopniowo wygaszane, aż do całkowitej likwidacji. W sytuacji  braku podjęcia indywidualnej decyzji i braku złożenia nowej deklaracji przystąpienia do programu „Policja 4.0” dotychczasowe ubezpieczenie 1 grudnia 2022 r. ulegnie automatycznie całkowitej likwidacji, co będzie skutkować tym, że osoba objęta jego dotychczasową ochroną w zakresie życia i zdrowia przestanie być ubezpieczona.

Złóż deklarację najpóźniej do 05.10.2022 roku, aby skorzystać z oferty bez karencji!

Ubezpieczenie  majątkowe PZU (ochrona odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie samochodów i pozostałego sprzętu policyjnego) w ramach programu „Policja 2015” ulegnie automatycznie całkowitej likwidacji 01 listopada 2022r. 

Osoby, które są zainteresowane zawarciem nowych, aktualnie obowiązujących umów ubezpieczeniowych tj. złożeniem nowych deklaracji ubezpieczeniowych w PZU mogą zgłaszać się do Sekretariatu Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 -1530, w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109, (obok Biura Przepustek).

Oferta oraz zmiany nie dotyczą emerytów i rencistów Policji

Numery telefonów do pracowników sekretariatu:

    tel. 47  83 57 579, 

  tel. 539 732 990,

 tel. 539 732 994,

Ponadto na stronie internetowej www.nszzp-malopolska.pl w zakładce ubezpieczenia (tutaj) znajdują się  materiały dotyczące nowej oferty w ramach programu ubezpieczenia PZU „Policja 4.0” – materiały informacyjne, interaktywne druki deklaracji, przykładowe wzory prawidłowego wypełnienia deklaracji.