Pomoc psychologiczna

Nie jesteś sam!  

NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY
POLICJANTÓW I SEKCJA PSYCHOLOGÓW KWP W KRAKOWIE


Jeżeli:
  • Twoje relacje z najbliższymi się komplikują
  • Nie radzisz sobie ze sobą
  • Topisz smutki w alkoholu, w lekach itp..
  • Czujesz się wypalony zawodowo
  • Twoje życie nie przynosi Ci radości
  • Jesteś w kryzysowej sytuacji

     

Zapraszamy policjantów i pracowników Policji na popołudniowe dyżury
w godzinach od 15.00 do 17.00 w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZP
w każdy 2 i 4 wtorek miesiąca, przy ul. Mogilskiej 109 w Krakowie.

Dyżur pełni psycholog wraz z policjantem po terapii alkoholowej, który na
bazie własnych doświadczeń służy wiedzą i pomocą w rozwiązywaniu
trudnych sytuacji.


Kontakt do policjanta pełniącego dyżury tel. 539 732 644