Przystąp do NSZZP

Poniżej znajduje się link do pobrania deklaracji członkowskiej oraz Statutu. Wypełnij deklarację oraz przekaż Przewodniczącemu swojej jednostki terenowej lub prześlij na adres:  Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. Małopolskiego ul. Mogilska 109,  31-571  Kraków. Wraz z początkiem następnego miesiąca staniesz się pełnoprawnym członkiem NSZZ Policjantów. Pamiętaj, aby zapoznać się ze Statutem.


Korzyści płynące ze wstąpienia do NSZZP :

  • ochrona prawna w ramach NSZZP (dotyczyć to może postępowań dyscyplinarnych, karnych,wyjaśniających) – Fundusz Ochrony Prawnej
  • możliwość uczestniczenia w  imprezach dla dzieci i funkcjonariuszy organizowanych przez NSZZP
  • poparcie wniosku o zapomogę przydzielaną z puli KWP –  Fundusz socjalny
  • przyznanie środków finansowych z Funduszu Prewencyjnego  PZU S.A. w przypadku trudnych i nagłych wydarzeń losowych – Fundusz prewencyjny
  • bezzwrotna zapomoga w przypadku trudnej sytuacji materialnej i wypadków losowych
  • bezpłatne porady prawne prawników zatrudnionych przez Zarząd Wojewódzki, w sprawach zawodowych i prywatnych. Prawnik taki będzie dostępny dla związkowca 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu.
  • korzystne oferty ubezpieczeniowe
  • możliwość korzystania z licznych ofert promocyjnych dostępnych tylko dla związkowców – Promocje
  • możliwość uczestnictwa w wycieczkach organizowanych przez NSZZP na terenie całej Europy – Turystyka

Kliknij aby pobrać :

Deklaracja członkowska

Oświadczenie NSZZP

Oświadczenie o przystąpieniu do Funduszu Ochrony Prawnej

Statut NSZZP