Fundusz socjalny

 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego realizowany przez Zarządy Terenowe NSZZ Policjantów

Kliknij aby pobrać


Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej/finansowej T- Mobile realizowany przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów

Kliknij, aby pobrać


Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu nagród i zapomóg  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Kliknij aby pobrać

 


UWAGA ! Pobierając powyższe wnioski, nie zapomnij pobrać zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz kwestionariusz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kliknij, aby pobrać

Kliknij, aby pobrać