Fundusz socjalny

 

Wniosek o wypłatę zasiłku statutowego

Kliknij aby pobrać


Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej/finansowej

Kliknij aby pobrać


Wniosek o przyznanie zapomogi z funduszu nagród i zapomóg  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Kliknij aby pobrać

 


UWAGA ! Pobierając powyższe wnioski, nie zapomnij pobrać zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych oraz kwestionariusz rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Kliknij aby pobrać

Kliknij aby pobrać