Pomoc prawna

 

Pomoc prawna na rzecz członków NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego:


Kancelaria Adwokacka adw. dr Aleksandra Cempura

Os. Centrum B1/126 (Plac Centralny), 31-926 Kraków

telefon/fax: +48 12 359 49 96

telefon: +48 505 988 617

adw. dr Aleksandra Cempura tel.  kom. 608-102-596

e-mail: biuro@acempura.pl


Adwokacka Spółka Partnerska KPLA Kasolik, Pawlus-Łapa

Pl. Szczepański 5/108, 31-011 Kraków

adw. Anna Kasolik tel. kom. 501-861-853

e-mail: a.kasolik@kpla.com.pl

 


Kancelaria T. Nowak, E. Raźniak  Adwokaci i Radcowie Prawni

ul. Józefa Brodowicza 2 lok. 5 Kraków 31-518

adw. Tomasz Nowak tel. 606 791 596,

 e-mail: tomasz.nowak@nrkancelaria.pl

 


Zakres pomocy prawnej powyższych kancelarii adwokackich:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowanie projektów pism,
 • uczestnictwo w negocjacjach i procesie ustalania treści i warunków ugód,
 • reprezentacja w postępowaniu cywilnym, karnym, dyscyplinarnym i arbitrażowym,
 • reprezentacja we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych,
 • przygotowanie pozwów oraz wszelkich innych pism procesowych,
 • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych,
 • prowadzenie wywiadu gospodarczego o sytuacji majątkowej dłużnika,
 • prowadzenie rozmów i negocjacji z dłużnikami/wierzycielami,
 • przygotowanie i zawieranie porozumień w przedmiocie spłaty, uznań długu oraz zabezpieczeń zadłużenia,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, obejmująca poszukiwanie majątku dłużnika, współpracę z Komornikiem oraz urzędami publicznymi.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu oferowanych usług,  kancelaria współpracuje ze specjalistami
z zakresu medycy, wypadków drogowych, podatków, geodezji, agencjami nieruchomości, tłumaczami, kancelariami notarialnymi oraz komorniczymi.