Szkolenia i kursy

 

 

GALERIA

 

OŚRODEK SZKOLENIA  przy  ZW NSZZ POLICJANTÓW w KRAKOWIE
Rok założenia 1999
Posiadający akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty

Świadczymy usługi w pełnym zakresie szkoleń i kursów szeroko pojętego coachingu, w tym w tematyce określonej przez zamawiającego.

        Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Ośrodek Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów w Krakowie prowadzi działalność nieprzerwanie od 1999 r., jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.
Posiadając jednocześnie akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty  na prowadzone szkolenia, oraz wpis do rejestru placówek kształcących Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Szkolenie jest prowadzone przez profesjonalnych instruktorów i osoby  o bardzo dużym doświadczeniu w pracy w służbach mundurowych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem szerokiej gamy nowoczesnych środków dydaktycznych i technicznych. Udoskonalona możliwość indywidualizacji procesu dydaktycznego i przystępnie opracowane materiały szkoleniowe w połączeniu
z systematyczna kontrola procesów nauczania przynoszą bardzo dobre efekty i zadowolenie słuchaczy.
O jakości i poziomie prowadzonych zajęć świadczy długa lista referencji ze strony firm ochroniarskich, banków, szkół i placówek oświatowych, instytucji użyteczności publicznej i zakładów pracy.

Ośrodek oferuje po przystępnych cenach następujące formy kursów i szkoleń:

Szkolenia dla firm świadczących usługi w zakresie ochrony osób i mienia:

 • dla kwalifikowanych pracowników ochrony w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik
 • interwencji oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (kurs
  40 godzinny obowiązkowy, doskonalący);
 • dla osób organizujących i ochraniających transporty (konwojentów);
 • dla członków grup interwencyjnych;
 • dla członków ochrony osobistej (VIP-ów) kurs specjalistyczny;
 • dla kierowców samochodów specjalnych i przystosowanych do transportu wartości pieniężnych.

Kursy:

 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej(KPOF) – ukończenie kursu daje uprawnienia do wpisu do Rejestru Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej;
 • ochrona imprez masowych (kierownicy, służby zabezpieczające
  i informacyjne);
 • dla członków służb porządkowych i informacyjnych zabezpieczających imprezy masowe;
 • dla pracowników obiektów wielkopowierzchniowych (handlowych) wykonujących zadania ochrony nie wymagające uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony;
 • dla kandydatów do służby w Policji;
 • pierwsza pomoc medyczna- ratownictwo przedmedyczne;
 • oblicza współczesnego terroryzmu;
 • rozpoznawanie i zapobieganie atakom bioterrorystycznym;
 • dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

W ramach modułu nowoczesne techniki detektywistyczne realizujemy następujące tematy:

 • pirotechniczne rozpoznanie obiektu;
 • wykrywanie i niwelowanie urządzeń podsłuchowych.

Szkolenia praktyczne:

 • wyszkolenie strzeleckie – Ośrodek dysponuje własną bronią (glocki piątej generacji, Waltery P 99, UZI, strzelby Winchester), niezbędną do realizacji w pełnym zakresie wyszkolenia strzeleckiego. Zajęcia prowadzą doświadczeniu instruktorzy w zakresie strzelań policyjnych, bojowych i sportowych. Poza realizacją zajęć z wyszkolenia strzeleckiego przewidzianych w programach kursów, realizujemy zajęcia w zakresie doskonalenia umiejętności strzeleckich, jak również zajęcia dla firm i osób indywidualnych. W ostatnim czasie z naszych usług korzystały WSO Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Narodowego, Straż Zamkowa.
 • samoobrona dla pracowników wykonujących zadania specjalne;
 • techniki posługiwania się pałką – teleskopową, szturmową „PS”, typu „tonfa”;
 • techniki posługiwania się tarczami ochronnymi.

Oferta dla szkół i placówek oświatowych:


Z cyklu szkoleń mających na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole poprzez wczesne wykrywanie i zapobieganie wszelkim niepożądanym zrachowaniom proponujemy szkolenia:

 • substancje psychoaktywne na terenie szkoły – rozpoznawanie zagrożeń
  i przeciwdziałanie;
 • cyberprzemoc – zapobieganie, zwalczanie, konsekwencje prawne;
 • bullying, cyberbulling, stalking, cyberstalking, sexting – nowe wyzwania
 • w zwalczaniu agresji i przemocy na terenie szkoły;
 • przestępczość nieletnich – prawne i społeczne aspekty zjawiska;
 • w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów.

Oferta dla banków i instytucji użyteczności publicznej – szkolenia w zakresie:

 • bezpieczeństwa i ochrony mienia bankowego (szkolenie z pozoracją napadu bankowego);
 • przeciwdziałanie atakom terrorystycznym na terenie zakładu pracy, postepowanie w sytuacji zagrożenia;
 • ewakuacja zakładu pracy w sytuacjach zagrożenia;
 • informacje niejawne, ochrona tajemnicy służbowej w kontekście bezpieczeństwa w instytucji lub zakładzie pracy szkolenia w zakresie BHP.

Oferta dla firm kurierskich, korporacji taksówkarskich, indywidualnych doręczycieli:

 • szkolenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy, obejmujące m. in. Kwestie bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym i pieszym, relacji z trudnym klientem, pierwszej pomocy przedmedycznej, właściwego doboru miejsca doręczenia przesyłki, podstaw prawnych i samoobrony.

W sprawach szkoleniowych prosimy o kontakt z:

 • Ośrodkiem Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego – ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, email – ośrodek.nszz.policjantow@wp.pl
 •  dr hab. Jan Ryś –Dyrektor Ośrodka Szkolenia przy ZW NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, (funkcja społeczna) tel. 603-383-239;
 • Robert Pułka – instruktor/wykładowca tel. 660-521-555;

 

numer konta bankowego:

79 1020 2892 0000 5102 0629 5739

 

Nasza oferta obejmuje również kompleksowy zakres badań medycznych.