PZU – PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA 4.0 NOWE !

Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące szczegółów propozycji wypracowanych programów ubezpieczeniowych POLICJA 4.0 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. Programy te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

Pamiętaj ! 

  • Wypełniając deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin w Małopolsce wybieramy wariant ubezpieczenia i wysokość składki spośród wariantów: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16.

 

  • Wypełniając polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie o zaprzestaniu potrącania składki z wynagrodzenia w ramach programu PZU „Policja 2015” – OŚWIADCZENIE- 1

 

  • Wypełniając polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie/zgodę na potrącanie składek ubezpieczeniowych z uposażenia/wynagrodzenia  w ramach programu PZU „POLICJA 4.0”- OŚWIADCZENIE- 2

UBEZPIECZENIE PZU POLICJA 4.0 – ŻYCIE I ZDROWIE

Informacje ogólne:

Deklaracje przystąpienia:

Przykładowe wzory wypełnionych deklaracji:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE NOWE !

Informacje ogólne: 

Deklaracja przystąpienia:

Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji:


OFERTA UBEZPIECZENIOWA PZU DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POLICJI ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN

Szanowni Państwo, miło nam poinformować o kolejnej edycji programu ubezpieczeniowego dla byłych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin – Policja 4.0 – Emeryt.

Szczegóły oferty, deklaracje znajdziesz – TUTAJ