PZU – PROGRAM UBEZPIECZENIOWY POLICJA 4.0

Poniżej zamieszczone zostały załączniki dotyczące szczegółów propozycji wypracowanych programów ubezpieczeniowych POLICJA 4.0 dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin. Programy te zostały wypracowane wspólnie przez przedstawicieli organizacji związkowych oraz ubezpieczycieli.

Pamiętaj ! 

  • Wypełniając deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia dla funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz członków ich rodzin w Małopolsce wybieramy wariant ubezpieczenia i wysokość składki spośród wariantów: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16.

 

  • Wypełniając polisy należy dodatkowo wypełnić oświadczenie/zgodę na potrącanie składek ubezpieczeniowych z uposażenia/wynagrodzenia  w ramach programu PZU „POLICJA 4.0”- OŚWIADCZENIE

UBEZPIECZENIE PZU POLICJA 4.0 – ŻYCIE I ZDROWIE

Informacje ogólne:

Deklaracje przystąpienia:

Przykładowe wzory wypełnionych deklaracji:

UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE 

Informacje ogólne: 

Deklaracja przystąpienia:

Wzór prawidłowo wypełnionej deklaracji: