1 kwietnia 2019 roku Komendant Główny Policji powołał inspektora Roberta Strzeleckiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dotychczas inspektor Strzelecki był pełniącym obowiązki na tym stanowisku, nadzorował także pion kryminalny. Również dzisiaj p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego mł. inspektor Piotr Morajko został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. prewencji.

1 kwietnia 2019 roku Komendant Główny Policji powierzył inspektorowi Rafałowi Leśniakowi, dotychczasowemu Komendantowi Miejskiemu  Policji w Krakowie, pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy ds. logistyki Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Serdecznie gratulujemy Panom Komendantom.

 

źródło: malopolska.policja.gov.pl