1 kwietnia br., w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie odbyło się wprowadzenie na stanowisko młodszego inspektora Zbigniewa Nowaka, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta powierzył obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Z jednostką pożegnał się insp. Rafał Leśniak, któremu po niemal 28 miesiącach kierowania krakowskim garnizonem Policji, Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.


Rozkaz o powierzeniu obowiązków wręczył nowemu komendantowi Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Piotr Morajko, który w obecności kadry kierowniczej, gratulował nowo powołanemu komendantowi, a także życzył powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych. Podziękował także odchodzącemu komendantowi, życząc szybkiego powołania na stanowisko zastępcy szefa małopolskiej policji.

Młodszy inspektor Zbigniew Nowak jest absolwentem politologii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1994 roku, w ówczesnej Komendzie Rejonowej Policji Kraków Wschód. Od maja 1995 roku pracował w pionie kryminalnym krakowskiej policji. W latach 2007 – 2011 był Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie, a od czerwca 2011 roku był komendantem tego komisariatu. W latach 2014 – 2016 kierował krakowskim VII komisariatem Policji. W lipcu 2016 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Od 9 lutego 2017 roku był zastępcą komendanta krakowskiej policji.  17 września 2018r. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powierzył mł. insp. Zbigniewowi Nowakowi obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

 

źródło: malopolska.policja.gov.pl