3 kwietnia br. Przewodniczący ZW NSZZP woj. Małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała został powołany przez Marszałka woj. Małopolskiego Witolda Kozłowskiego do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jako reprezentant Forum Związków Zawodowych.

Panu Przewodniczącemu serdecznie gratulujemy.