Minister Mariusz Kamiński i sekretarz stanu w MSWiA Maciej Wąsik uczcili w sobotę (6 marca br.) pamięć policjantów, którzy polegli podczas akcji zatrzymania groźnych przestępców w Magdalence pod Warszawą w 2003 r.

Minister Mariusz Kamiński razem z nadinsp. Pawłem Dobrodziejem, zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz insp. Dariuszem Ziębą, dowódcą Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, złożyli w nocy w Magdalence wieniec pod pomnikiem upamiętniającym poległych policjantów.

Uroczystości upamiętniające policjantów odbyły się również w siedzibie Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.

To są współcześni bohaterowie naszej wolności, którzy zapisali się nie tylko w historii formacji, ale też w historii kraju. Powinni stanowić przykład dla młodych pokoleń, w jaki sposób służyć społeczeństwu i Polsce

– powiedział o poległych funkcjonariuszach wiceminister Maciej Wąsik.

Działamy razem z kierownictwem Policji, aby służba w jednostkach antyterrorystycznych dawała satysfakcję nie tylko ze służby, ale także satysfakcję ekonomiczną. Cieszę się, że udało się wprowadzić dodatki kontrterrorystyczne

– dodał wiceszef MSWiA.

Wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji wraz z nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz insp. Dariuszem Ziębą złożyli wieniec pod tablicą pamięci w siedzibie CPKP „BOA”.

W nocy z 5 na 6 marca 2003 r. w podwarszawskiej Magdalence podczas akcji zatrzymania przez antyterrorystów groźnych przestępców zginęło dwóch funkcjonariuszy: nadkom. Marian Szczucki i podkom. Dariusz Marciniak. Siedemnastu policjantów zostało rannych.

źródło: gov.pl