Uchwałą NR 3/VII/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. Małopolskiego wprowadził nowe odznaczenie-krzyż. Nadawane będzie „Za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego”. Odznaczenie w zależności od zasług wyróżnianej osoby będzie przyznawane w trzech kategoriach: złote, srebrne i brązowe. Na pionowych ramionach krzyża znajdują się: symbol orła białego-górne ramię oraz odznaka policyjna-dolne ramię. Na bocznych ramionach figurują daty 1919-2019 (data symbolizująca 100-lecie policji) oraz dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna.

Nowa forma odznaczenia wzorowana jest na Krzyżu Maltańskim zwanym również krzyżem cnót rycerskich. Pierwotnie wykorzystywany był za symbol przez Zakon Szpitalników: biały jest symbolem joannitów, w kolorze zielonym lazarytów. Cztery ramiona symbolizowały cztery cnoty: wierność, honor, wstrzemięźliwość i przezorność.

Nowa forma odznaczenia pozwoli docenić najbardziej zasłużonych i aktywnych związkowców. Zachęci ich również do dalszej pracy na rzecz NSZZP, a w rezultacie do poprawy warunków służby wszystkich policjantów.