Pogoda towarzysząca nam przez maj 2019 r. mocno doświadczyła mieszkańców województwa małopolskiego. Obfite opady deszczu w efekcie, których doszło do licznych podtopień gospodarstw domowych oraz dróg spowodowały duże straty w mieniu. W szeroko przeprowadzoną akcję ratowniczą zaangażowane zostały służby mundurowe, które zajęły się umacnianiem wałów przeciwpowodziowych w najbardziej zagrożonych miejscach. 


W dniu 6.06.2019 r. do krakowskiego Oddziału Prewencji Policji przybył Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik wraz z Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinspektorem dr Krzysztofem Pobutą, aby podziękować funkcjonariuszom za doskonale przeprowadzoną akcję ratowniczą.

Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku Panu Wojewodzie przez dowódcę uroczystości,  Zastępcę Dowódcy OPP w Krakowie nadkom. Rafała Kanię. Następnie głos zabrali Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. dr Krzysztof Pobuta oraz Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mł. insp. Jarosław Nowak. Podziękowali oni wszystkim policjantom za zaangażowanie w ratowanie życia i mienia mieszkańców Małopolski.

Wręczyli również wyróżnionym funkcjonariuszom nagrodę w postaci dyplomu za przeprowadzoną akcję, który będzie przypominał o ich poświęceniu i sumiennym wypełnianiu obowiązków służbowych.

Uroczystość zakończona została wspólnym zdjęciem pamiątkowym.