7 czerwca br. w Centrum Dydaktyki AGH odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „100 lat kryminalistyki”. Konferencja została zorganizowana przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wraz z Ośrodkiem Szkolenia przy Zarządzie Wojewódzkim NSZZP w Krakowie, Wydziałem Matematyki Stosowanej, Wydziałem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

Patronat honorowy nad konferencją objął Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski, nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, Jego Magnificencja Rektor Akademii Górniczo – Hutniczej, insp. dr n. med. Radosław Juźwiak – Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, insp. Paweł Dzierżak – Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach oraz prof. dr hab. Paweł Kościelniak – Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej UJ.

Celem konferencji i tematem przewodnim było przedstawienie procesu powstawania i rozwoju różnych dziedzin kryminalistyki na przestrzeni wieku, a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych, usprawniających pracę służb zajmujących się skutecznym zwalczaniem przestępstw.

Biegli, praktycy, pracownicy naukowi i zaproszeni goście mogli zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami technik kryminalistycznych oraz wykorzystaniem sprzętu do tych badań.

W ramach konferencji odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. „Rozwiązania fotograficzne dla kryminalistyki”, które zostały poprowadzone przez przedstawicieli firmy Canon Polska.

 

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/