Kabaret Młodych Panów – „To jest chore”

(Nowohuckie Centrum Kultury, al. Jana Pawła II 232), 7 listopada 2019 r. (czwartek), godz. 19.00, bilety w cenie – 70 zł, członek NSZZP KWP, OPP i KMP w Krakowie będący funkcjonariuszem zatrudnionym w KWP, OPP i KMP w Krakowie – 60 zł. Oferta ważna do 31 października 2019 r.!


Najnowsza propozycja Kabaretu Młodych Panów, jak każdy ich program, dotyka kwestii społecznych – tego z czym wszyscy spotykamy się na co dzień. „To jest chore” mieści się w ramach wszystkiego, co może zaistnieć w szeroko rozumianych relacjach międzyludzkich, a co odbiega od normy. Idąc dalej, jest o tym, co nienormalne, bezsensowne i absurdalne w naszej codzienności. Jak mawiał Zygmunt Freud „nie ma ludzi zdrowych, są tylko niezdiagnozowani”… i ten program w pełni to potwierdza. Zabawne skecze i zaskakujące puenty, których w nowym programie nie brakuje, świetne scenki łączące, jak i ironiczne, mądre piosenki sprawiają, że dwie godziny mijają bardzo szybko i czujemy zdrowy niedosyt. Wszystko wykonane na najwyższym poziomie estradowym i z pełnym zaangażowaniem. Panowie zgrabnie łączą obiektywizm
z umiarkowanym realizmem nie koncentrując się wyłącznie na zaletach, ani na wadach świata i ludzi. Ukazują świat we właściwych proporcjach i pochopnie nie uogólniają.


Dofinansowanie dla członków NSZZ Policjantów przy KWP i KMP będących funkcjonariuszami zatrudnionymi w KWP i KMP Krakowie (10 zł do każdego biletu), pochodzi ze środków Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów przy KWP i KMP w Krakowie. Osoby zainteresowane przedstawioną ofertą proszone są o kontakt telefoniczny do nadkom. Kingi Leszkiewicz pod nr tel.: sł. 54-816, kom. 696-433-894 lub e-mail: zarzad-terenowy-nszzp-kwp@malopolska.policja.gov.pl.