W 8 czerwca 2022 roku w związku z odejściem na emeryturę po 22 latach służby odbyło się uroczyste pożegnania Komendanta Komisariatu Policji w Tymbarku asp.szt. Andrzeja Młynarczyka.

Aspirant sztabowy Andrzej Młynarczyk służbę w Policji rozpoczął w 1999 roku i od samego początku związany był z limanowską komendą. Od 2000 roku pracował w pionie kryminalnym. Od października 2017 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu w Tymbarku, a w sierpniu 2020 roku został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Tymbarku. Asp.szt. Andrzej Młynarczyk przez wiele lat był również Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Komendzie Powiatowej Policji w Limanowej. Został odznaczony Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”.

Komendant Powiatowy Policji w Limanowej podinspektor Tomasz Florek wraz z I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej młodszym inspektorem Krzysztofem Chochlińskim oraz Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w KPP w Limanowej aspirantem sztabowym Bogdanem Obrzutem podziękowali przechodzącemu na emeryturę Panu Komendantowi za wieloletnią i owocną pracę, sprawne dowodzenie podległym komisariatem i życzyli dalszych sukcesów.