5 lipca odbyło się posiedzenie Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie. W części uroczystej posiedzenia wyróżniono medalami pięcioro członków Zarządu Terenowego.

Zgodnie z komunikatem Prezydium  Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie posiedzenie odbyło się 5 lipca w sali odpraw przy ul. Siemiradzkiego 24. Na zaproszenie p.o. Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie kol. Mariusza Juszczaka w posiedzeniu Zarządu wzięli udział Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Andrzej Mruczek, kol. Konrad Nowaczek oraz Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej kol. Ireneusz Toporowski.

Po stwierdzeniu kworum (stawiło się 9 z 16 członków Zarządu Terenowego) p.o. Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie kol. Mariusz Juszczak przywitał gości oraz członków Zarządu Terenowego, po czym przedstawił porządek obrad.  Zgromadzeni jednogłośnie przegłosowali porządek posiedzenia oraz wybrali kol. Tomasza Sobotę na Przewodniczącego obrad.

Na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie, Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wyróżniło Medalami 30-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego czworo związkowców, którzy swoją postawą i zaangażowaniem w działalność społeczną w sposób wyjątkowy przyczynili się do budowy dobrego imienia związku. Wyróżnionych uhonorował Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Andrzej Mruczek w asyście p.o. Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie kol. Mariusza Juszczaka.

Medalami 30-lecia powstania NSZZ Policjantów zostali odznaczeni:

kol. Katarzyna Nelka, kol. Gabriela Grymek, kol. Łukasz Jakubek,  kol. Ireneusz Badyla.

Na wniosek Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie, Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów wyróżniło Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz NSZZ Policjantów woj. małopolskiego:

kol. Barbara Syrek

Odznaczenie to jest nadawane najbardziej zasłużonym osobom, które swoimi działaniami przyczynili się do rozwoju i skutecznego działania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego. Brązowy Krzyż Zasługi wręczył Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Andrzej Mruczek w asyście p.o. Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie kol. Mariusza Juszczaka.

Kol. Andrzej Mruczek oraz kol. Mariusz Juszczak życzyli wyróżnionym sukcesów w życiu zawodowym, ogromnej energii w działalności społecznej oraz samych radosnych chwil w życiu rodzinnym.

Po uroczystej zbiórce głos zabrał kol. Konrad Nowaczek koordynator wdrożenia w garnizonie małopolskim programu ubezpieczeniowego PZU POLICJA 4.0. W trakcie swojego wystąpienia zwrócił szczególną uwagę uczestników posiedzenia, że program zacznie obowiązywać od 01 września 2022 roku. Poinformował, że  zgodnie z informacją ubezpieczyciela dotychczasowo zawarte umowy „Policja PZU 2015” przestaną obowiązywać 01 grudnia 2022 roku.

Przedstawiciel Prezydium Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kol. Andrzej Mruczek przekazał uczestnikom zebrania relację z ostatniego w VII kadencji posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, które odbyło się w dniach 23 i 24 czerwca 2022 roku. Zaapelował o sprawne przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo – wyborczych oraz wybór na kolejną VIII kadencję przedstawicieli, którzy  aktywnie będą uczestniczyć w pracach związku oraz godnie go reprezentować.

W kolejnym punkcie posiedzenia p.o. Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Krakowie kol. Mariusz Juszczak odnosił się do organizacji kampanii sprawozdawczo – wyborczej. Zaproponował przyjęty na Prezydium sposób organizacji zebrań, podział mandatów oraz terminy. Podczas głosowania podjęto uchwałę w sprawie organizacji i terminów zebrań sprawozdawczo – wyborczych w Kołach oraz w Terenowej Organizacji Związkowej.

Obecny podczas posiedzenia  Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego kol. Mariusz Wilczek przekazał uczestnikom najważniejsze ustalenia dotyczące Obchodów Święta Policji w Komendzie Miejskiej. Poinformował, że uroczystość odbędzie się w Muzeum Lotnictwa w Krakowie w dniu 26.07. 2022 roku i podczas tej uroczystości wyróżnionych medalami zostanie pięcioro członków NSZZ Policjantów. Uzupełniając tę wypowiedź Przewodniczący kol. Mariusz Juszczak, poinformował, że pozostali wyróżnieni zostaną odznaczeni podczas uroczystych zbiórek w komisariatach i wydziałach.

Na koniec p.o. Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów kol. Mariusz Juszczak podsumował i podziękował związkowcom za ogromne zaangażowanie w akcję „Słodycze dla dzieci z Ukrainy”, oraz odbywającą się cyklicznie  akcje krwiodawstwa.