W tym roku obchody Święta Policji w powiecie gorlickim odbyły się w Wysowej. Przybrały one szczególny charakter, albowiem zostały one poprzedzone uroczystym otwarciem nowego budynku Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, którego dokonała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek. Podczas uroczystego apelu wręczono także odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

Otwarcie nowego budynku Posterunku Policji w Uściu Gorlickim

W dzisiejszych (17.07.br.) uroczystościach oprócz Marszałek Sejmu Elżbiety Witek uczestniczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński. Kierownictwo małopolskiej Policji reprezentował  Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, a obowiązki gospodarza uroczystości pełniła Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz
Swoją obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzyści, przedstawiciele służb mundurowych i ratowniczych oraz przedstawiciele innych podmiotów współpracujących z gorlicką Policją, w tym szefowie instytucji wymiaru sprawiedliwości naszego regionu. Przybyli również  policjanci i pracownicy cywilni gorlickiej komendy oraz przedstawiciele związków zawodowych policjantów  i pracowników cywilnych.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Uściu Gorlickim, której przewodniczył ks. Łukasz Michalczewski, kapelan małopolskiej Policji a celebrowali ją także: ks. dr Kazimierz Fąfara – zastępca diecezjalnego kapelana Policji w Tarnowie,  ks. Wiesław Czaja – proboszcz parafii Uście Gorlickie oraz ks. prał. kan. płk SG Zbigniew Kępa – Dziekan Straży Granicznej.
Następnie zaproszeni goście udali się na plac przed Posterunkiem Policji w Uściu Gorlickim, aby dokonać uroczystego otwarcia nowej siedziby uściańskich policjantów.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion przywitał gości i podziękował  wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, by ta nowa siedziba Policji mogła powstać. – Nowy komisariat to zwieńczenie starań wielu osób zabiegających  o poprawę warunków pracy tutejszych funkcjonariuszy i pracowników Policji, wspartych rządowymi środkami.  To także przykład ponadlokalnego partnerstwa i wielopłaszczyznowego zaangażowania różnych podmiotów współdziałających ze sobą w staraniach o bezpieczeństwo w regionie – mówił komendant.  – To przykład silnych więzi społecznych, identyfikacji i poczucia dumy z przynależności do środowiska lokalnego osób, które przyjmując zaszczytne funkcje w administracji państwowej, noszą w sercach potrzeby mieszkańców małych społeczności  – kontynuował.  – Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją i wspierają działania Policji na rzecz bezpieczeństwa. Dziękuję także za zaufanie okazane gorlickim policjantom. Naszą odpowiedzią na to zaufanie jest nieustanna troska o to, by zawsze być blisko ludzkich potrzeb. Nowy posterunek służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom i coraz liczniej odwiedzającym region Beskidu Niskiego turystom. Wierzę, że zaangażowanie i dobra praca funkcjonariuszy pozwoli wszystkim czuć się tutaj bezpiecznie – zakończył generał Ledzion.

Następnie Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wraz z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem,  Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie nadinsp. Michałem Ledzionem, Komendantem Powiatowym Policji w Gorlicach mł. insp. Dorotą Tokarz oraz Starostą Gorlickim Marią Gubałą i Wójtem Gminy Uście Gorlickie Zbigniewem Ludwinem dokonała uroczystego otwarcia posterunku. Podczas ceremonii Marszałek Sejmu, przekazała symboliczny klucz do nowego obiektu kierownikowi tej jednostki asp. sztab. Sławomirowi Dobkowi.
Kapelan małopolskiej Policji ks. dr Kazimierz Fąfara zastępca diecezjalnego kapelana Policji w Tarnowie wspólnie z kapelanem prawosławnym małopolskiej Policji księdzem Andrzejem Gryczem poświęcili budynek posterunku.

Następnie głos zabrała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. – Chciałam podziękować przedstawicielom Policji, samorządum ale i moim kolegom parlamentarzystom, którzy są dziś z nami i są niezwykle skuteczni w działaniu, w zabiegach by ten region uzyskał jak najwięcej, ten nowy budynek Policji to także ich zasługa – mówiła Pani Marszałek.  Policjanci to świetnie wyszkoleni funkcjonariusze,  ale by efektywnie służyć mieszkańcom i turystom, których przyciąga region, tym którzy będą potrzebowali pomocy, powinni mieć dobre i godne warunki tej służby. Trzeba też zaznaczyć, że budynek jest dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych – kontynuowała Pani Marszałekm a na koniec podziękowała wszystkim, którzy byli zaangażowani w budowę nowej siedziby posterunku.

I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak podziękował Pani Marszałek, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz parlamentarzystom za umożliwienie korzystania z dobrodziejstw Programu Modernizacji Służb Mundurowych,  dzięki któremu powstał nowy budynek posterunku. Podczas II edycji Programu Modernizacji  Polska Policja zrealizowała prawie 370 różnych inwestycji. W ramach kolejnego Programu, w latach 2022 – 2025 chcemy zrealizować kolejnych 300 zadań inwestycyjnych  – mówił generał Augustyniak. – Bardzo się cieszę, że możemy otworzyć obiekt spełniający  wszystkie standardy europejskie i światowe i bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, który przyczynili się do tego, że ten obiekt powstał – powiedział Zastępca KGP. Na koniec komendant pogratulował załodze posterunku i życzył  bezpiecznej służby na rzecz mieszkańców.

Pani poseł Barbara Bartuś odniosła się w swym przemówieniu do historii regionu. Powiedziała także – Cieszę się, ze policjanci mają nowy budynek, godne warunki pracy w specyficznym miejscu, bo jesteśmy na terenie największej obszarowo gminy w Małopolsce i położonej przy granicy. Bardzo dziękuję Pani Marszałek,  która też ma „swoja cegiełkę” w tym, że budynek powstał.

Jako ostatni głos zabrał Wójt Gminy Uście Gorlickie Zbigniew Ludwin – By realizować skutecznie swe zdania, Policja musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia, sprzęt i bazę logistyczną.  W szczególności na terenach wiejskich,  bez takich jak ta inwestycji,  Policja nie mogłaby realizować swych ustawowych zadań i nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Władze samorządowe, rada gminy i ja jako wójt czujemy satysfakcję, że  mogliśmy  dołożyć się do inwestycji finansując dokumentację budowlano-wykonawczą, projektową nowego posterunku – zakończył Wójt.
Po ceremonii Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach wraz z Kierownikiem  Posterunku w Uściu Gorlickim oprowadzili gości prezentując nową siedzibę Policji w Uściu Gorlickim.

Posterunek Policji w Uściu Gorlickim  – charakterystyka

Posterunek Policji w Uściu Gorlickim od ponad 40 lat, funkcjonował w budynku mieszkalnym zaadoptowanym na potrzeby Posterunku Policji. Warunki lokalowe były trudne, pomieszczenia małe i bardzo ciasne, co negatywnie wpływało na komfort pracy podczas przesłuchań i przyjęć interesantów. Fakt ten oraz konieczność zapewnienia większej przestrzeni dla organizacji pracy posterunku wpłynęły na decyzję zarówno ze strony lokalnych władz samorządowych, jak  i kierownictwa Policji w sprawie budowy nowoczesnej siedziby Posterunku Policji w Uściu Gorlickim. Nowa siedziba posterunku mieści się w tej samej lokalizacji, pod adresem Uście Gorlickie 160. Rejon działania Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, obejmuje bardzo atrakcyjny turystycznie obszar Gminy Uście Gorlickie, przylegający bezpośrednio do granicy państwa.
Obiekt Posterunku Policji w Uściu Gorlickim zaprojektowano jako zespół 2 budynków: budynku głównego administracyjnego o pow. użytkowej – 352,52 m2 oraz budynku garażowego o pow. użytkowej – 76,20 m2
Budynki stanowiące PP Uście Gorlickie usytuowane są na ogrodzonej z trzech stron działce. Obiekt wyposażono w zewnętrzny parking z 8 miejscami postojowymi dla interesantów, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych oraz wewnętrzny – służbowy z 4 miejscami postojowymi (na teren parkingu dla pojazdów służbowych i budynku garażowego prowadzi automatycznie otwierana brama). Budynek wyposażono we wjazdy i dojścia zrealizowane z betonowej kostki brukowej. Przed budynkiem usytuowano trzy maszty flagowe.
Budynek administracyjny to budynek niepodpiwniczony o 2 kondygnacjach nadziemnych  z dwuspadowym dachem, wyposażonym w kratowy maszt antenowy.
Budynek garażowy to parterowy niepodpiwniczony obiekt posiadający 4 zamykane stanowiska postojowe oraz pomieszczenie na odpady komunalne. Na dachu budynku garażowego umieszczono instalację fotowoltaiczną zasilającą obiekt posterunku w energię elektryczną. Na terenie działki za garażami zlokalizowany jest kojec z budą dla służbowego psa. Teren wokół obiektów wyposażono w  instalację monitoringu i instalację oświetlenia zewnętrznego.

Pełnobranżowa dokumentacja budowlano – wykonawcza, której koszt wyniósł 78.000 zł,  została pokryta ze środków finansowych przekazanych przez Gminę Uście Gorlickie na Fundusz Wsparcia Policji. Działka nr 515 o powierzchni 1852 m2 stanowi własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie KWP w Krakowie. Wartość Kosztorysowa Inwestycji (budowa i wyposażenie obiektu) to 5.045.590 zł brutto, a środki wydatkowane na inwestycję pochodzą z rządowego Programu Modernizacji Policji.

Obchody Święta Policji w powiecie Gorlickim

Kolejna część uroczystości, która odbyła na terenie parku zdrojowego w Wysowej Zdroju, rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadkomisarza Daniela Myśliwego Marszałek Sejmu RP Elżbiecie Witek, o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów przez Panią Marszałek, na maszt wciągnięto Flagę Państwową przy dźwiękach hymnu narodowego.

Następnie głos zabrała Komendant Powiatowy Policji w Gorlicach mł. insp. Dorota Tokarz, serdecznie witając wszystkich gości, którzy przyjęli zaproszenie na uroczystość  – Święto Policji jest najważniejszym wydarzeniem dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji w całej Polsce. Data 24 lipca upamiętnia powołanie Policji Państwowej, która w 1919 roku została utworzona w odrodzonej Polsce, a obecny kształt formacji został jej nadany Ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku – mówiła Pani Komendant. Jako policjanci mamy świadomość, że codzienna nasza służba wypełniona profesjonalizmem, empatią i niesieniem pomocy bliźniemu jest służbą drugiemu człowiekowi.  Cieszę się, że te działania są coraz częściej dostrzegane i pozytywnie oceniane przez obywateli, a Policja i policjanci niezmiennie cieszą się wysokim zaufaniem społecznym. Dla nas policjantów ochrona życia drugiego człowieka stanowi wartość nadrzędną, dlatego broniąc go, niejednokrotnie narażamy własne – podkreśliła mł. insp. Dorota Tokarz. Następnie zwróciła się do policjantów: – w tym szczególnym dniu składam Wam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za rzetelną, ofiarną i trudną służbę. Dziękuję Wam za dotychczasowe olbrzymie zaangażowanie w realizację powierzonych Wam zadań, które wykonujecie nie zwracając uwagi na przeszkody i niedogodności. Policjantom życzyła, by służba była źródłem nieustającej satysfakcji. Podziękowała także rodzinom policjantów a zrozumienie oraz pracownikom Policji, którzy na co dzień wspierają działania w obszarze logistycznym. To dzięki ich pracy w znacznym stopniu zależy sprawność i skuteczność działań policyjnych. Pani Komendant podziękowała także  przedstawicielom samorządów lokalnych, w szczególności Panu Zbigniewowi Ludwinowi, Wójtowi Gminy Uście Gorlickie, przedstawicielom  Prokuratury, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Nadleśniczym, Dyrektorom, Kierownikom, Przewodniczącym Stowarzyszeniom oraz przedstawicielom wszystkich instytucji dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz wspierających działania Policji, emerytom policyjnym za dobrą i owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa. Słowa wdzięczności skierowała  także w stronę Duchownych wszystkich wyznań realizujących posługę duszpasterską na Ziemi Gorlickiej.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyznaczonym 48 policjantom odznaczeń i aktów mianowania.  II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński odznaczył  5 funkcjonariuszy Medalami za długoletnią służbę przyznanymi przez Prezydenta RP. I Zastępca komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak wręczył 2 funkcjonariuszom ministerialne odznaczenia  „Zasłużony Policjant”.  Natomiast 41 policjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie. Ogółem w tym roku w gorlickiej policji mianowano na wyższe stopnie służbowe 66 funkcjonariuszy:  w korpusie oficerów młodszych – 3 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji – 44 policjantów, w korpusie podoficerów Policji – 14 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 5  funkcjonariuszy.

Następnie głos zabrała Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Nawiązała m.in. do walki z pandemią koronawirusa  – Rzecz wydawałaby się zupełnie nie związana z Waszą profesją, a jednak byliście bardzo potrzebni i polskie społeczeństwo to bardzo doceniało, wspieraliście służby medyczne, ale także osoby chore. Potem nawiązała do wsparcia Policji udzielanego na granicy z Białorusią – Pomagaliście i ta pomoc okazała się nie tylko niezbędna ale przede wszystkim okazała się skuteczna, ponieważ ta granica jest granicą dobrze chronioną. Następnie Pani marszałek nawiązała do pomocy Policji Ukraińcom – I znowu na Was można liczyć. Byliście od samego początku i na granicy polsko-białoruskiej, potem polsko-ukraińskiej. Pomagaliście uchodźcom głównie kobietom, bo to kobiety z dziećmi uciekały z Ukrainy szukając bezpiecznego schronienia u nas w Polsce. Bardzo Wam za to dziękuję, podobnie jak dziękujemy wszystkim mieszkańcom nie tylko tego pogranicznego obszaru, ale całej Polski, która otworzyła swoje domy, swoje serca, i przyjęła tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebowali i nadal potrzebują. Następnie Pani Marszałek   w imieniu własnym, ale i  Kolegów Parlamentarzystów podziękowała policjantom za  trudną i niebezpieczną służbę –  Przekonaliście się o tym i my również przez ostatnie prawie dwa i pół roku. Często przez wiele tygodni rozdzieleni byliście z własnymi rodzinami, bo pomagaliście tym którzy uciekali przed wojną. Bardzo Wam za to dziękuję za tą empatię, za ten profesjonalizm, odpowiedzialność, za wierność przysiędze jaką składaliście przystępując do tej służby. Służba Wasza jest bardzo ciężka, odpowiedzialna i trudna i tutaj bez pomocy cywilnych pracowników nie bylibyście w stanie normalnie funkcjonować dlatego im także dzisiaj składam serdeczne podziękowanie. Tylko wspólnie razem tworzycie całość, która może być skuteczna i naprawdę profesjonalna. Dziękuję także Waszym rodzinom, bo one z pewnością martwią się za każdym razem  kiedy wyjeżdżacie do jakiejś akcji, oni wiedzą że to jest niebezpieczne. Zresztą wśród Policjantów tych śmierci  na służbie niestety jest zbyt wiele. Dziś uczciliśmy minutą ciszy pamięć jednego z młodych policjantów, który zginął nie tak dawno na służbie. Dziękując za profesjonalizm, odpowiedzialność, wrażliwość, chciałam pogratulować Wam awansów,  mianowań na wyższe stopnie, nagród jakie otrzymujecie z okazji Święta Policji i życzyć Wam wszystkim bezpiecznej służby – mówiła Pani Marszałek. Tego żebyście zawsze w Nas Parlamentarzystach, którzy tworzą prawo znajdowali prawdziwych sojuszników. Przyjęliśmy nie tak dawno kolejną Ustawę, która do roku 2025 jest kolejną edycją programu modernizacji Polskich Służb Mundurowych, to jest kolejne 6,5 miliarda które kierujemy również do Polskiej Policji – kontynuowała.  Życzę Wam żebyście mieli przyjaciół nie tylko wśród Nas Parlamentarzystów ale i wśród obywateli żeby doceniali role i znaczenie Waszej służby. Życzę dużo zdrowia, szczęścia, życzę tego żeby każda akcja kończyła się powodzeniem. Żebyście Państwo również pamiętali że służycie obywatelom, żeby każdy obywatel, który szuka u Was pomocy i wsparcia, tę pomoc i to wsparcie odnalazł – zakończyła Pani Marszalek.

Następnie przemówił  I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który podziękował policjantom w imieniu  Komendanta Głównego Policji Generalnego Inspektora Jarosława Szymczyka. Podziękował także Pani Marszałek za gratulacje, za kolejny program modernizacji służb mundurowych w tym Polskiej Policji, dzięki któremu  Policja rozwija się.  Nawiązał przy tym do nowego oznakowania radiowozów i motocykli policyjnych, do rozbudowy służby, która będzie zwalczała Cyberprzestępczość, do poprawy uposażeń i zmiany i zakupów umundurowania.  Odnosząc się do wydarzeń ostatnich lat komendant podziękował polskim policjantom za 137 milionów kontroli kwarantanny – nie po to by utrudniać życie,   po to żeby to życie ratować. Komendant Augustyniak podziękował funkcjonariuszom za 300 000 policyjnych służb, które zostały odbyte i skierowane na granice polsko – białoruską oraz za  zaangażowanie przy pomocy dla przyjaciół z Ukrainy – Szanowni Państwo Polski Policjant pełnił służbę na  punktach recepcyjnych, na dworcach kolejowych,  na dworcach autobusowych pomagając ludziom, którzy uciekali z Ukrainy przed wojną. Dziękuję Wam również za to że przyjmowaliście pod swoje dachy uchodźców z Ukrainy. W sposób zorganizowany w ośrodkach wypoczynkowych podległych Komendantowi Głównemu Policji gościliśmy ponad 1000 żon i dzieci ukraińskich policjantów. Serdecznie Wam za to dziękuję. Dziękuje również za to, że pomimo tych dodatkowych obowiązków poziom naszej służby podstawowej jest cały czas bardzo wysoki. Ja przytoczę tylko jeden parametr, badania z początku tego roku wskazują, że 96 procent mieszkańców kraju czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania, czuje się bezpiecznie w Polsce. Generał zwrócił się także do pracowników cywilnych, którzy w tym roku obchodzą święto 100 rocznicy uchwalenia ustawy o służbie cywilnej  – Bez waszego wsparcia Szanowni Pracownicy Polska Policja na pewno by nie dała sobie rady i nie osiągałaby tak dobrych wyników. (…) Chciałbym żebyście każdego dnia zakładając mundur i wychodząc do służby wiedzieli że wykonujecie wyjątkowy zawód. Zawód który daje bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, obywatelom Rzeczpospolitej Polskiej. I chciałbym żebyście dalej pełnili swoją służbę w taki sposób jaki ją pełnicie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję – zakończył komendant.

Oficjalną część obchodów zakończył pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Uroczystości związane z obchodami Święta Policji i otwarciem nowego budynku Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, to nie wszystko, co dzisiaj działo się w związku z powiatowymi obchodami Święta Policji. W godzinach popołudniowych przy Sezonowym Posterunku Wodnym Policji nad zalewem w Klimkówce policyjny piknik profilaktyczno-edukacyjny przygotowany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach we współpracy z innymi służbami mundurowymi i ratowniczymi oraz samorządami.

źródło: Malopolska Policja