22 lipca, w Kampusie Wielickim odbyły się powiatowe obchody Święta Policji z okazji 103 rocznicy powstania polskiej Policji. Była to również okazja, by uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla Policji oraz nagrodzić funkcjonariuszy za dotychczasową pracę.

Powiatowe Obchody Święta Policji w Wieliczce zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce mł. insp. Mirosława Stracha odbyły się 22 lipca br. w sali Kampusu Wielickiego w Wieliczce. Tegoroczna uroczystość zgromadziła funkcjonariuszy z powiatu wielickiego, szefów jednostek Policji z sąsiednich powiatów, a także przedstawicieli samorządów powiatowego i gminnych oraz instytucji współpracujących na co dzień z naszą komendą  na rzecz bezpieczeństwa.
Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem dowódcy ceremonii nadkom. Macieja Onyszki – Komendanta Komisariatu Policji w Niepołomicach o gotowości do uroczystego apelu I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robertowi Strzeleckiemu. Następnie wprowadzono poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce, po czym zabrzmiał Hymn Polski.
Po hymnie, minutą ciszy uczczono tragicznie zmarłego sierż. sztabowego  Jakuba Opieczyńskiego  z Wydziału Ruchu Drogowego  Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach, który zginął podczas służby  w dniu 14 lipca 2022.
W dalszej części uroczystości głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce, który powitał zebranych gości, wśród których obecni byli m.in., insp. Robert Strzelecki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  Adam Kociołek Starosta Wielicki, Henryk Gawor Wicestarosta Wielicki, Michał Hebda Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, Adam Korta Starosta Bocheński,  Renata Gawlik Wójt Gminy Biskupice, Zbigniew Wojas Wójt  Gminy Gdów,  delegacja Kopalni Soli Wieliczka,  mł. bryg. mgr inż. Leszek Kasiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, Andrzej Mruczek  Wiceprzewodniczący – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego, Paweł Tekliński-Cichy wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów województwa małopolskiego, komendanci sąsiednich jednostek Policji oraz ks. Jan Leśniak – Kapelan Policji Powiatu Wielickiego.

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Wieliczce, zwrócił się do podległych policjantów i pracowników wielickiej Policji ,,Moi Drodzy, służba jaką wspólnie pełnimy każdego dnia, w myśl roty ślubowania ,,nawet z narażeniem życia’’, napawa dumą i zaszczytem, bowiem służymy Społeczeństwu, Państwu, Ojczyźnie. Cieszę się, iż to właśnie z Wami przyszło mi służyć przez ostanie trzy lata. Jestem pewien, iż wśród funkcjonariuszy i pracowników policji wielickiej komendy są tylko ludzie z pasją i zaangażowaniem, ludzie dla których Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce oraz widniejące nań słowa ,,Bóg Honor Ojczyzna’’ znaczą wiele i pomagają zachować tożsamość, wyznaczają wartości oraz podkreślają ważność misji jaką rozpoczął każdy wstępując w szeregi Policji’’. Mł. insp. Mirosław  Strach podziękował za codzienne wsparcie wszystkim zaproszonym gościom.

Następnie  zostały odczytane listy parlamentarzystów skierowane do wielickich funkcjonariuszy: Urszuli Ruseckiej Posłanki na Sejm RP, Rafała Bochenka Posła na Sejm RP, Władysława Kosiniaka Kamysza Posła na Sejm RP oraz Stanisława Bukowca Posła na Sejm RP.

W dalszej części uroczystości, głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Robert Strzelecki. Komendant wspomnieniami wrócił do wielickiej jednostki, gdyż od 2014 roku, przez niespełna półtora roku, pełnił funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce. Insp. Robert Strzelecki pogratulował wszystkim awansowanym funkcjonariuszom, oraz podziękowała za dotychczasową pracę, podkreślając jak jest ona ciężka i jak wielu wymaga wyrzeczeń.

Głos zabrał także ks. Jan Leśniak kapelan wielickich policjantów, który podczas swojego przemówienia pożegnał się z funkcjonariuszami gdyż przeszedł do posługi w parafii w Bukowinie Tatrzańskiej.   Kapelan podkreślił, iż ostanie 3 lata jego posługi były wyjątkowe, gdyż na swej drodze spotkał tylu wyjątkowych ludzi. Z okazji Święta Policji pogratulował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym oraz Życzył Bożego Błogosławieństwa.

Tradycyjnie już, podczas Święta Policji wręczono awanse w stopniu, które otrzymało 30 funkcjonariuszy.

zdjęcia: Wieliczkacity.pl oraz KPP Wieliczka