Koleżanki, Koledzy, Członkowie NSZZ Policjantów

Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji

Garnizonu  Małopolskiego

 

Z okazji Święta Policji składam Wam wszystkim serdeczne życzenia

zdrowia, awansów, sukcesów, rozwoju zawodowego oraz satysfakcji

z codziennej ciężkiej i odpowiedzialnej służby.

Służba i praca w Policji jest zaszczytem wymagającym poświęcenia 

nie tylko ze strony Funkcjonariuszy, ale również ich Rodzin i Bliskich,

którzy na co dzień muszą wykazywać się wyrozumiałością i wsparciem.

Dlatego też dla Nich przekazuję życzenia wytrwałości, zdrowia i wielu potrzebnych sił.

Przewodniczący 

Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów

woj. małopolskiego

podinsp. Grzegorz Gubała