Koleżanki, Koledzy, Członkowie NSZZ Policjantów woj. małopolskiego

Policjantki i Policjanci, Pracownicy Policji

Garnizonu Małopolskiego

 

Z okazji Święta Policji z dumą składam Wam wszystkim serdeczne życzenia zdrowia, awansów, sukcesów, rozwoju zawodowego oraz satysfakcji z codziennej ciężkiej i odpowiedzialnej służby.

Jestem przekonany, że Wasze zaangażowanie i poświęcenie będzie dostrzeżone  przez społeczeństwo zwłaszcza teraz w czasie stanu epidemii i związanymi z nią zagrożeniami. Życzę Wam, aby Wasza służba była doceniana  przez przełożonych i w odpowiedni sposób nagradzana.

Służba i praca w Policji jest zaszczytem wymagającym poświęcenia nie tylko ze strony  funkcjonariuszy, pracowników, ale również ich rodzin i bliskich, którzy na co dzień muszą wykazać wyrozumiałość i wsparcie. Dlatego też dla Nich przekazuję życzenia wytrwałości, zdrowia i wielu potrzebnych sił.

 

Przewodniczący NSZZ Policjantów

woj.małopolskiego

podinsp.Grzegorz Gubała