We wtorek (25 maja br.) minister Mariusz Kamiński powołał insp. Romana Kustera na zastępcę komendanta głównego Policji. Akty powołania odebrali również: nadinsp. Michał Ledzion – na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz insp. Waldemar Wołowiec – na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Wszyscy nowo powołani komendanci obejmą swoje obowiązki 27 maja br.

Inspektor Roman Kuster ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W szeregi Policji wstąpił w 1991 roku. Zajmował stanowiska m.in.: komendanta miejskiego w Poznaniu i pierwszego zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Od 2020 roku był komendantem wojewódzkim Policji w Krakowie. Inspektor Roman Kuster zastąpił na stanowisku nadinsp. Tomasza Szymańskiego, który przechodzi na emeryturę.

Nadinsp. Michał Ledzion służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Był  związany m.in. z pionem kryminalnym i prewencyjnym. Pełnił m.in. funkcję dowódcy oddziału prewencji Policji w Łodzi. Był również pierwszym zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu. Od 2020 roku zajmował stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.

Inspektor Waldemar Wołowiec jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Egzamin oficerski złożył w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Służbę w Policji pełni od 1990 roku, m.in. służył w strukturach Komendy Stołecznej Policji i Komendy Głównej Policji. Od 2018 roku był dyrektorem Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji.

źródło: https://www.gov.pl/