Na dzień 14 października 2022 roku (piątek) godzina 16.00 – Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie zwołuje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W przypadku braku kworum walne zebranie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 16.30

Zebranie odbędzie się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Krakowie ul. W. Łokietka 205 .

(Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wyłącznie członkom Związku)