3 kwietnia br. podczas Konferencji Sprawozdawczo – Wyborczej Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej podsumowano działalność związkową Zarządu za rok 2017 i 2018.


W związku ze złożoną rezygnacją przez kol. Jarosława Kmieć z dotychczas pełnionej funkcji Przewodniczącego ZT dokonano wyboru nowego Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów. Na funkcję została powołana kol. Ewelina Fiszbain.

W Konferencji wzięli udział przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego – Wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego: asp. szt. Andrzej Mruczek i asp. szt. Konrad Nowaczek.

Nowej Przewodniczącej składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów związanych z nowo objętą funkcją.

 

źródło: http://dabrowa-tarnowska.policja.gov.pl/