8 kwietnia 2019 roku, w Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie odbyło wprowadzenie podinspektora Jacka Cholewy, któremu Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinspektor dr Krzysztof Pobuta powierzył obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie.

Rozkaz o powierzeniu obowiązków wręczył nowemu komendantowi pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Zbigniew Nowak, który w obecności kadry kierowniczej pogratulował nowo powołanemu zastępcy życząc powodzenia oraz dalszych sukcesów zawodowych. W spotkaniu, oprócz kadry kierowniczej krakowskiej policji, wziął także udział ks. kanonik Krzysztof Bogdał, kapelan Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Podinsp. Jacek Cholewa jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w policji rozpoczął w 2000 roku w Komisariacie Policji VIII w Krakowie. Od 2005 roku pełnił służbę w pionie kryminalnym Komisariatu Policji II, gdzie rok później objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Sekcji Dochodzeniowo – Śledczej. W latach 2008 – 2011 był Naczelnikiem Sekcji i Wydziału Dochodzeniowo –  Śledczego Komisariatu Policji I w Krakowie, a następnie Zastępcą Komendanta tego Komisariatu. Od 2016 do 2017 roku był Komendantem Komisariatu Policji II w Krakowie, a od 2017 roku Komendantem Komisariatu Policji I.

Od 8 kwietnia br. pełni obowiązki I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, nadzoruje pion kryminalny.

Źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/powierzenie-obowiazkow-i-zastepcy-komendanta-miejskiego-policji-w-krakowie-0