11 kwietnia br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego.


Uczestnicy

Na zaproszenie Przewodniczącego ZW NSZZP woj. małopolskiego, nadkom. Grzegorza Gubały zjawił się gość specjalny, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie insp. Rafał Leśniak. Pan Komendant udzielił odpowiedzi na nurtujące związkowców pytania oraz podsunął im kilka trafnych pomysłów. Nie zabrakło również przedstawicieli Zarządów Terenowych.

Tematyka obrad

Podczas posiedzenia Przewodniczący ZW NSZZP nadkom. Grzegorz Gubała zrelacjonował przebieg wyborów do wojewódzkich struktur Forum Związków Zawodowych w Krakowie. Omówiono również ustalenia z Posiedzenia Zarządu Głównego NSZZP w Warszawie z dn. 20.03.2019 r. oraz z Konferencji Sprawozdawczej ZG NSZZP w Jachrance z dn. 28-29.03.2019 r. Przedstawiony i zatwierdzony został bilans roczny za rok 2018 oraz podjęto uchwałę o organizacji wojewódzkich obchodów Dnia Dziecka służb mundurowych w terminie 1.06.2019 r. na terenie Muzeum Lotnictwa w Krakowie.

Dla kilku naszych kolegów-związkowców była to pierwsza uroczystość tego typu. Oficjalnie przedstawiono oraz przywitano nowych Przewodniczących ZT. Dąbrowie Tarnowskiej przewodzi Ewelina Fiszbain, Zakopanem Maciej Kasprzycki, a Nowy Targ reprezentowany jest przez Mariusza Hyrczyka.

Posiedzenie zakończyło się wzajemnym  składaniem życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Galeria upamiętniająca wydarzenie