Dnia 9 kwietnia br. Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Grzegorz Gubała został zaproszony przez przedstawicieli norweskich związków zawodowych do przeprowadzenia prelekcji na temat funkcjonowania w Polsce policyjnych struktur związkowych. W prelekcji uczestniczył także Wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. małopolskiego asp. Paweł Tekliński-Cichy.


Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej hotelu „Galaxy”. Przybyło na nie niemal pięćdziesięciu związkowców z Norwegii. W trakcie wykładu Przewodniczący przedstawił zgromadzonym historię związku od jego powstania w 1918 roku i późniejszą jego reaktywację w 1981, a także 1989 aż do chwili obecnej. Audytorium było szczególnie zainteresowane aspektami działania związku zawodowego policjantów, jego statutem oraz obowiązującymi w Polsce procedurami. Poruszony został również temat funkcjonowania związków w innych branżach oraz na szczeblu ogólnopolskim. Nasi koledzy z Półwyspu Skandynawskiego byli wielce ukontentowani, co wyrazili w gromkich brawach skierowanych do prelegenta.