11 kwietnia 2019 r przed gmachem Komendy Głównej Policji w Warszawie odbyły się doroczne uroczystości upamiętnienia zbrodni Katyńskiej. Zbrodnia katyńska jest szczególnie upamiętniana przez Policję, gdyż wśród jej ofiar jest wielu międzywojennych policjantów.

Obecni byli m.in.: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, zastępcy komendanta głównego Policji: nadinsp. Kamil Bracha i mł. insp. Tomasz Szymański, komendant stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Anna Wesołowska wraz z honorowym prezesem WSRP 1939 r. Michałem Krzysztofem Wykowskim, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi Jarosław Olbrychowski, przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentanci służb mundurowych i wojska, zawiązków zawodowych działających w Policji, młodzież klas mundurowych oraz duchowieństwo i krewni przedwojennych policjantów. W uroczystości uczestniczyła kompania reprezentacyjna Policji wraz ze sztandarem KGP. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji.

W uroczystościach Zarząd Główny NSZZ Policjantów reprezentowali wiceprzewodniczący: Piotr Malon i Marek Osiejewski

Uroczystości przed gmachem poprzedziła ceremonia przy Tablicy Pamięci wewnątrz budynku. Przed miejscem pamięci z tabliczkami epitafijnymi zmarłych i poległych na służbie funkcjonariuszy została zaciągnięta warta honorowa.

Modlitwę w intencji ofiar zbrodni katyńskiej odmówili: biskup polowy Wojska Polskiego, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. ks. Józef Guzdek, naczelny prawosławny kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot oraz ewangelicki dziekan Rodzajów Sił Zbrojnych – Sił Powietrznych ks. ppłk Wiesław Żydel.

Na zakończenie delegacje, w tym NSZZ Policjantów, złożyły wieńce pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” a ich członkowie dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej. Następnie uroczystości przeniosły się do położonej nieopodal siedziby Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Tu, przy ul. Orkana, już na ogrodzeniu posesji gości witała plenerowa wystawa pt. „Polskie cmentarze wojenne”, przygotowana w Biurze Komunikacji Społecznej KGP.

(jp)

źródło: http://nszzp.pl/aktualnosci/uroczystosci-rocznicy-katynskiej-przed-gmachem-komendy-glownej-policji/