W siedzibie dąbrowskich stróżów prawa uzupełniono siłownię w specjalistyczny sprzęt do podnoszenia sprawności fizycznej funkcjonariuszy. Inwestycja została zrealizowana we współpracy z Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj. małopolskiego oraz Centralną Komisją ds. Funduszu Prewencyjnego PZU.

21 października 2021 roku w budynku Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się uroczyste oddanie kolejnego specjalistycznego sprzętu – bieżni treningowej oraz atlasu w Komisariacie Policji w Szczucinie. Na co dzień z wyposażenia korzystają policjanci i pracownicy dąbrowskiej jednostki. Realizacja tej inwestycji była kolejnym etapem prac, jakie podjął Komendant Powiatowy Policji w Dąbrowie Tarnowskiej nadkom. Jarosław Kmieć oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów st.asp. Ewelina Fiszbain na rzecz polepszania warunków służby dąbrowskich stróżów prawa. Poprzednia inwestycja i wyposażenie siłowni w podstawowy sprzęt miała miejsce w 2018 roku.

W uroczystym oddaniu do użytku kolejnego sprzętu, dzięki któremu mundurowi będą mogli podnosić swą sprawność fizyczną, wzięli udział: Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała wraz z Wiceprzewodniczącymi asp. szt. Konradem Nowaczek, Komendant dąbrowskiej jednostki Policji nadkom. Jarosław Kmieć oraz Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie nadkom. Witold Łopata.

oprac: EF