W dniu 10.10.2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się eliminacje wojewódzkie  I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów „Oskarżycieli Publicznych”. Współorganizatorem konkursu był Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. 
W rywalizacji  uczestniczyło 19 funkcjonariuszy z 19 KPP/KMP województwa  małopolskiego. W konkurencji  „TEST WIEDZY” z zakresu znajomości przepisów w szczególności ustaw: kw, kpw, kk, kpk, prawo o ruchu drogowym –  zwyciężył reprezentujący Komendę Powiatową Policji w Limanowej podkom. Krzysztof ZAPAŁA.

W konkurencji  „TEST WIEDZY” dotyczącej rozwiązywania kazusów z materialnego prawa wykroczeń – zwyciężyła reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Gorlicach  podinsp. Małgorzata ZAWADOWICZ.

W klasyfikacji generalnej zwyciężyli:

I miejsce – podkom. Krzysztof ZAPAŁA   – Komenda Powiatowa Policji w  Limanowej

II miejsce  – asp. Janusz ZIELIŃSKI – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu

III miejsce – asp. Anna BIBRZYCKA – Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego zwycięzcom pogratulował Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów województwa małopolskiego asp. Paweł Tekliński-Cichy.

W finale I. Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów „Oskarżycieli Publicznych” , który odbędzie się w dniach 19-20 .11.2018 r. w CSP w Legionowie garnizon małopolski będzie reprezentował zwycięzca klasyfikacji generalnej podkom. Krzysztof Zapała.

źródło: http://malopolska.policja.gov.pl/pl/content/eliminacje-wojewodzkie-i-ogolnopolskiego-konkursu-dla-policjantow-oskarzyciela-publicznego-0