W piątek tj. 24 lutego br., w sali konferencyjnej nowotarskiej komendy odbyło się uroczyste pożegnanie podinspektora Marka Karkuli, naczelnika Wydziału Sztab Policji oraz podinspektora Michała Janerko, naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Naczelnik Karkula po blisko 32 latach, a naczelnik Janerko po blisko 25 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

W uroczystości udział wziął Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu inspektor Grzegorz Wyskiel, p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu podinspektor Jacek Dutka, kadra kierownicza komendy, przedstawiciele Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Nowym Targu, policjanci oraz pracownicy jednostki.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości podkomisarza Mariusza Wójcika, Komendantowi Powiatowemu Policji w Nowym Targu inspektorowi Grzegorzowi Wyskielowi. Następnie szef nowotarskiej Policji przywitał wszystkich obecnych oraz podziękował naczelnikom za profesjonalną, wieloletnią i pełną poświęcania służbę, a w dowód zasług za oddaną służbę Ojczyźnie wręczył pamiątkowe szable.

Podziękowanie za wspólną pracę złożył również przedstawiciel związków zawodowych, policjanci oraz pracownicy jednostki. Podczas przemówień padło wiele ciepłych słów, gratulacji oraz serdecznych życzeń. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Przewodniczący  podinspektor Grzegorz Gubała przyznał odchodzącym na emeryturę naczelnikom  odznaczenia Brązowe Krzyże Zasługi za działalność na rzecz Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa małopolskiego. Odznaczenia związkowe wręczył Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów w Nowym Targu aspirant sztabowy Mariusz HyrczykNa zakończenie odchodzący naczelnicy podziękowali wszystkim obecnym za współpracę podczas wieloletniej służby.

Podinspektor Marek Karkula do służby w Policji został przyjęty 10 maja 1991 roku. Służbę rozpoczął w Komendzie Rejonowej Policji w Nowym Targu jako aplikant Sekcji Dzielnicowych Wydziału Prewencji. Po roku został dzielnicowym Referatu Dzielnicowych Wydziału Prewencji, a następnie policjantem Plutonu Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, kolejno Drużyny Patrolowej w Komisariacie Policji w Rabce Zdroju. W kolejnych latach pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego i starszego dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rabce – Zdroju. W 2006 roku został mianowany na stanowisko zastępcy naczelnika Sekcji Prewencji, a po trzech latach na stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W 2013 roku objął stanowisko naczelnika Wydziału Sztab Policji, gdzie służył do zakończenia służby. Podinspektor Marek Karkula za swoje osiągnięcia w służbie w 2011 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. W 2013 roku został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony Policjant. Po blisko 32 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje postać kol. Marka Karkuli, który do NSZZ Policjantów należy nieprzerwanie od samego początku swojej służby, czyli od 10 maja 1991 roku. W Zarządzie Terenowym w Nowym Targu pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wielu kadencji pracując na rzecz nowotarskich policjantów.

Na stanowisku naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu powierzono obowiązki  podinspektorowi Robertowi Stasikowi, dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Podinsp. Michał Janerko do służby w Policji został przyjęty  20 maja 1998 roku, jako aplikant Plutonu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W 2000 roku został mianowany na aplikanta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego  Sekcji Prewencji, następnie starszego aplikanta Plutonu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. Rok później na stanowisko policjanta, a po dwóch latach na stanowisko referenta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu. W 2006 roku został dzielnicowym Rewiru Dzielnicowych I Sekcji, Sekcji, a następnie Wydziału Prewencji  nowotarskiej komendy. W 2009 roku został mianowany na stanowisko dzielnicowego Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem. Po kilku miesiącach został powołany na stanowisko najpierw Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem, a po czterech latach na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Krościenku nad Dunajcem. W listopadzie 2015 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Prewencji, po roku na stanowisko naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego i ponownie w 2018 roku na stanowisko naczelnika Wydziału Prewencji nowotarskiej komendy, gdzie pełnił służbę do zakończenia służby. Podinspektor Michał Janerko  za swoje osiągnięcia w służbie w 2015 roku został odznaczony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.  Po blisko 25 latach służby przeszedł na zasłużoną emeryturę.

Kolega Michał Janerko służący od 20 maja 1998 roku, również był bardzo zaangażowanym i przykładnym członkiem związku, a na szczególne podkreślenie zasługuje fakt jego uczestnictwa w Wielkiej Manifestacji Służb Mundurowych w 2018 roku.

Nagrodzeni związkowcy nie kryjąc wzruszenia, serdecznie dziękowali za czas służby swoim podwładnym, współpracownikom i przełożonym. Nie zabrakło też wspomnień, a trzeba przyznać, że nasi Koledzy obserwowali od środka kilka dekad funkcjonowania Policji i zauważyli to, jak się zmieniła. Konstatacją całości wypowiedzi niech będzie ich prośba, aby NSZZ Policjantów czuwał nad tym, by te zmiany szły tylko w dobrym kierunku.