Sąd Okręgowy w Katowicach prawomocnie umorzył sprawę kibica Ruchu Chorzów, który był oskarżony o znieważenie policjantów. – Wypowiedziany przez niego zwrot “pokazywać ryje” nie jest ubliżający – stwierdzili sędziowie – pisze Marcin Pietraszewski w Gazecie Wyborczej/Katowice w artykule zatytułowanym: “Zwrot “pokazywać ryje” nie znieważa policjantów. Sąd umorzył sprawę”.

Chorzowska prokuratura takie podejście do sprawy uznała za nieakceptowalne i złożyła zażalenie na decyzję sądu. W czwartek sprawą zajął się Sąd Okręgowy w Katowicach, który stwierdził, że sąd pierwszej instancji dokonał prawidłowej interpretacji prawa. To oznacza, że sprawa została prawomocnie umorzona.

Gazeta cytuje wypowiedź przewodniczącego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego:

– To przyzwolenie na bezkarne znieważanie policjantów. W ocenie Rafała Jankowskiego, przewodniczącego NSZZ Policjantów, decyzja sądu jest absurdalna i skandaliczna.

– Daje bowiem zielone światło do bezkarnego znieważania policjantów na ulicach, co potem może przerodzić się w naruszenie nietykalności funkcjonariuszy czy też nawet czynną napaść na nich. Nie mam wątpliwości, że gdyby ktoś do sędziego na sali rozpraw powiedział „pokaż ryj”, to zostałby dotkliwie ukarany – stwierdził Jankowski.

 

źródło: nszzp.pl