Konsorcjum Brokerskie PWS „Konstanta” S.A. oraz „Mentor” S.A. w ramach umowy podpisanej z NSZZ Policjantów podjęło prace nad nowym programem ubezpieczenia grupowego dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Jednym z elementów tego procesu jest badanie potrzeb i zadowolenia wśród Państwa grupy zawodowej w zakresie określonych produktów ubezpieczeniowych.

 

W związku z tym przygotowaliśmy anonimową ankietę, do wypełnienia której Państwa zachęcamy!!! Link poniżej:

https://www.mentor.pl/ankieta_policja/