Policjant to zawód wymagający. Służba zmianowa i nieregularna. Nieprzewidywalna, ale przez to ciekawa. Każdy kolejny dzień uczy nas czegoś nowego. Zmusza do samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji. Tylko upór, samodyscyplina i chęć bycia dobrym policjantem i wzorem do naśladowania pozwala znaleźć czas i siłę pomiędzy trudami służby a czasem wolnym. 

W dniach 17.10.19 – 05.03.20r kilkunastu policjantów członków NSZZ Policjantów  z Małopolski brało udział w szkoleniu ratowników wodnych, które przeprowadził ” Podhale Rescue Team” z Kościeliska. Firma ciągle rozwijająca się, dążąca do perfekcji, przygotowująca do pracy w charakterze Ratownika Wodnego.

Z inicjatywy Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów działającego przy Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu przy wsparciu Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu mł.insp. Grzegorza Wyskiel,  Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.małopolskiego i ścisłej współpracy z firmą „Podhale Rescue Team”, można było przeprowadzić kurs Ratownika Wodnego zakończony złożeniem egzaminu w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.06.2012r w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym DZ.U.Poz.747. Dzięki współpracy wszystkich pomiotów zaangażowanych w to przedsięwzięcie szkolenie oraz złożenie egzaminu odbyło się na bardzo preferencyjnych warunkach.

Prawie pięć miesięcy intensywnego szkolenia, zjazdów, treningów w różnych warunkach pogodowych zaowocowało gotowością do przystąpienia do egzaminu Ratownika Wodnego. Nie wszyscy wytrzymali trudy szkolenia pod okiem wymagających instruktorów ” Podhale Rescue Team”, lecz ci, którzy wytrwali złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali tytuł Ratownika Wodnego. Wśród policjantów, którzy zdali egzamin jest sześciu policjantów Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

05.06 – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała pogratulowali policjantom złożenia z wynikiem pozytywnym tak wymagającego egzaminu, wytrwałości i uporu. Pomimo trudów służby, odległości Kraków – Nowy Targ, byli w stanie w czasie wolnym zrealizować kurs. Dobrze wyszkoleni policjanci to bezpieczeństwo całego społeczeństwa.

Podczas uroczystej zbiórki w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie zaświadczenia ukończenia kursu oraz legitymacje Ratownika Wodnego wręczył osobiście Pan mgr Marcin Bagiński instruktor Ratownictwa Wodnego „Podhale Rescue Team”.