W związku z docierającymi do nas sygnałami o braku przejrzystości przy podziale dodatków motywacyjnych w garnizonie małopolskim, 29 listopada 2021 roku Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego obliguje wszystkich Przewodniczących Zarządów Terenowych NSZZ Policjantów woj. małopolskiego do skierowania przygotowanego pisma do swoich pracodawców. Ustosunkowanie się pracodawcy do pisma, bądź jego brak będzie przedmiotem obrad podczas posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego 09.12.2021 roku w celu podjęcia ewentualnych dalszych kroków związanych z podjęciem Uchwały o wszczęciu sporu zbiorowego z pracodawcą, a w szczególności  ochroną praw członków NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Wzór pisma tutaj !