17 listopada Zarząd Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji przy NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w Nowym Sączu, zorganizował coroczne spotkanie dla seniorów i jubilatów członków związku. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej restauracji „Rypsówka”.

Od czterech lat Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wspiera i patronuje wszystkim szlachetnym akcjom dla seniorów zrzeszonych w Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji przy NSZZ Policjantów woj. małopolskiego w Nowym Sączu.

W tym roku to już kolejne spotkanie z emerytami i rencistami Policji, w którym na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu OT  Jana Kowalika uczestniczyli zaproszeni goście; Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu mł.insp. dr Krzysztof Dymura, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała, oraz Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego asp.szt. Konrad Nowaczek.

Uroczystość była okazją do wyróżnienia nieobecnych z różnych względów na spotkaniu czerwcowym z okazji 30 – lecia powstania NSZZ Policjantów oraz 30 – lecia powstania OT Emerytów i Rencistów Policji w Nowym Sączu. W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Przewodniczący  Grzegorz Gubała odznaczył zasłużonych za działalność społeczną na rzecz członków związku i całej organizacji. Na wniosek Zarządu OT EiR Policji, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego przyznał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Komendantowi Miejskiemu Policji w Nowym Sączu mł.insp. dr. Krzysztofowi Dymurze.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego sfinansował świąteczne paczki żywnościowe, które zostały przekazane najbardziej potrzebującym członkom  OT EiR Policji w Nowym Sączu. Na zakończenie spotkania uczestnicy wzięli udział w uroczystym poczęstunku.