06 sierpnia pożegnaliśmy naszego kolegę śp. sierż. szt. w st. spocz. Władysława Waszczaka. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele NSZZ Policjantów oraz mieszkańcy  zgromadzili się na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu, by pożegnać Władysława.

6 kwietnia br. o godzinie 11:00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich  pożegnaliśmy wspaniałego człowieka i zaangażowanego związkowca, wiceprzewodniczącego Zarządu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu śp. Władysława Waszczaka.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyła rodzina, przyjaciele, reprezentanci organizacji i instytucji, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego na czele z Przewodniczącym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorzem Gubałą,  Przewodniczący Zarządu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu Jan Kowalik, Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Nowym Sączu Marek Sadlisz, nadinsp. w st. spocz. Marek Hebda – członek Stowarzyszenia Generałów RP.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wieniec na grobie zmarłego śp. Władysława Waszczaka złożył podinsp. Grzegorz Gubała. W imieniu Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego nadkom. Bogdan Niedbała.

Władysław Waszczak był wieloletnim związkowcem, kiedyś działaczem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, wybitnym znawcą statutu związku zawsze zaangażowanym i służącym pomocą. Należał do grupy Tych, którzy przyczynili się do powstania NSZZ Policjantów, przez wiele lat bezinteresownie poświęcali swój własny czas ideom związkowym po to, aby zapewnić funkcjonariuszom właściwe warunki służby, a w konsekwencji umożliwić Policji właściwe wypełnienie jej służebnej roli wobec społeczeństwa.

Kol. Władysław Waszczak to zasłużony  działacz związkowy uhonorowany w 2019 roku – Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Odznaczenie przyznane zostało przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Warszawie na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.