02 sierpnia 2021 roku w wieku 77 lat zmarł  Wiceprzewodniczący Zarządu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu Władysław Waszczak. Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego Grzegorz Gubała w imieniu Zarządu Wojewódzkiego, rodzinie i bliskim zmarłego składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Władysław Waszczak – był emerytem Policji z 30 – letnim okresem służby w pionie operacyjno – dochodzeniowym w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu oraz Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W służbie wyróżniony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Był współzałożycielem NSZZ Policjantów w 1989 r. na terenie byłego woj. nowosądeckiego. W 1990 roku był członkiem Komisji ds. weryfikacji funkcjonariuszy Policji  na terenie woj. nowosądeckiego z ramienia Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Nowym Sączu. Od 1989 roku pełnił funkcje związkowe jako: Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów przy KWP woj. nowosądeckiego, Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów przy Komendzie Głównej Policji, Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów przy Komendzie Wojewódzkiej Policji woj. małopolskiego, a do ostatnich dni Wiceprzewodniczący Zarządu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu.

Władysław Waszczak dał się poznać jako oddany i zaangażowany członek związku. Wspierał wszelkiego rodzaju działania wynikające z założeń statutowych. Udzielał się i służył pomocą prawną na rzecz poprawy warunków materialnych oraz socjalnych policjantów i ich rodzin. Za całokształt działalności i dokonania związkowe był wielokrotnie odznaczany przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Kol. Władysław Waszczak to zasłużony  działacz związkowy uhonorowany w 2019 roku – Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. Odznaczenie przyznane zostało przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów  na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.małopolskiego.

Cześć Jego pamięci !

Msza żałobna odprawiona będzie w dniu 6 sierpnia br. o godz. 11,00 w Kaplicy Cmentarza Komunalnego w Nowym Sączu przy ul. Śniadeckich 19, wcześniej o godz. 10.30 w intencji zmarłego zostanie odmówiony różaniec.