W dniach od 26 do 30 września 2023 roku Zakopane stało się areną niezwykłego wydarzenia sportowego i integracyjnego. Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych zorganizowała XXX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych. Honorowy patronat nad tym wyjątkowym wydarzeniem objęło Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, a w skład Komitetu Honorowego weszli przedstawiciele najważniejszych organizacji związanych ze służbami mundurowymi oraz Burmistrz Zakopanego.

Rajd, który przyciągnął uwagę 200 uczestników, stanowił wyjątkową okazję do połączenia rywalizacji sportowej z integracją społeczności funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, wraz z ich rodzinami. Nie zabrakło także przedstawicieli resortowych związkowców, emerytów i rencistów, tworząc wyjątkową mieszankę doświadczeń i entuzjazmu. W skład Komitetu Honorowego weszli: Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Burmistrz Zakopanego. Współorganizatorami Rajdu byli Oddział PTTK im. dr. Jerzego Szukalskiego w Gdańsku i Klub Turystyki Motorowej „Westerplatte” w Gdańsku.

Rajd skupiał się głównie na rywalizacji drużyn pieszych, które wędrowały po malowniczych trasach w okolicach Zakopanego. Sędzia Główny Rajdu zaproponował uczestnikom trasy wiodące m.in. na Nosal, Wielki Kopieniec, Przysłop Miętusi, Gubałówkę, Schronisko Murowaniec oraz Halę Kondratową. Każdy krok był okazją do odkrywania uroków Tatr, jednocześnie testując wytrzymałość i determinację uczestników.

Jednak Rajd Górski to nie tylko rywalizacja. Czwartkowy dzień został wyznaczony jako „dzień wewnętrzny”, podczas którego uczestnicy brali udział w różnorodnych konkurencjach. Konkurs strzelania, obejmujący zarówno broń krótką, jak i długą, sprawił, że funkcjonariusze mieli okazję wykazać się swoją precyzją i umiejętnościami strzeleckimi. Nie tylko siła fizyczna, ale także precyzja i zmysł taktyczny były kluczowe dla sukcesu.

Ponadto uczestnicy wzięli udział w konkursie piosenki rajdowej, podkreślając swoje artystyczne talenty i poczucie humoru. Sprawdzian wiedzy o terenie, który był integralną częścią rywalizacji, podkreślał znaczenie znajomości terenu dla każdego funkcjonariusza.

Rajd nie tylko umożliwił uczestnikom aktywność fizyczną i rywalizację, ale także wzmocnił więzi społeczności służb mundurowych. Podczas wspólnych wypraw, współzawodnictwa i wspólnej zabawy, funkcjonariusze mieli okazję lepiej poznać się nawzajem, wymieniać doświadczeniami i budować zaufanie, które jest tak istotne w ich codziennej pracy.

W sobotę punktualnie o godz. 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu, na które przybyli: Andrzej Gut-Mostowy — Poseł na Sejm, Wiceminister Sportu i Turystyki, Jerzy Kapłon — Prezes Zarządu Głównego PTTK,  mł. insp. Artur Duniewicz – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Zakopanem, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Marek Trzybiński — Członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Piotr Styczyński — Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, insp. Tadeusz Stachak — Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji, Janusz Podżorski — Wiceprezydent Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska, podinsp. Grzegorz Gubała — Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego,  Agata Mitoraj — Wydział Kultury Fizycznej i Komunikacji Społecznej UM w Zakopanem, która reprezentowała Burmistrza Zakopanego.

Podczas uroczystej ceremonii wręczenia nagród, Sędzia Główny Rajdu, Andrzej Placek odczytał protokół sędziowski. Zgodnie z główną klasyfikacją, zwycięzcami rajdu zostali członkowie drużyny „TRAMP” z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku. Ich niesamowite osiągnięcia na trasach górskich zostały nagrodzone:

Pierwszym miejscem oraz Pucharem Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Pucharem Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. pomorskiego oraz statuetką „Harnasia”.

Na drugim miejscu uplasowała się drużyna „FREGATA” z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku, zdobywając Puchar Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz statuetkę Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

Trzecie miejsce przypadło drużynie „BIELUCHY” z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Ich umiejętności wędrowania po górskich ścieżkach zostały nagrodzone Pucharem Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz Pucharem Burmistrza Pułtuska.

Drużyna „GRYFICI” z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie zajęła czwarte miejsce, zdobywając Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku. W imieniu Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów puchar wręczył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała.

Na piątym miejscu uplasowała się drużyna „KORMORAN” z Koła PTTK przy KPP w Giżycku, zdobywając Puchar Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz Puchar ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wlkp.

Szóste miejsce zajęła drużyna „De-Ptaki” z Oddziału PTTK w Gdańsku, zdobywając Puchar Przewodniczącego Stowarzyszenia Komendantów Policji oraz Puchar SEiRP w Kaliszu.

Drużyna „Z BUTA” z SEiRP w Kaliszu zdobyła siódme miejsce, a ich wysiłki zostały nagrodzone Pucharem Prezydenta Sekcji Polskiej IPA oraz Pucharem Koła PTTK „De-Ptaki” z Gdańska.

Ósme miejsce przypadło drużynie „SOPOT” z KMP w Sopocie, zdobywając Puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych.

Drużyna „SĘPIK” z Gorzowskiego Klubu Turystyki Aktywnej zajęła dziewiąte miejsce, zdobywając Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Drużyna „MILA” z ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wielkopolskim zajęła dziesiąte miejsce, zdobywając Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Na jedenastym miejscu znalazła się drużyna „TRAMPPOL” ze Szkoły Policji w Pile, zdobywając Puchar Burmistrza Zakopanego.

Rajd nie tylko dostarczył uczestnikom niezapomnianych wrażeń i emocji, ale także uhonorował ich wysiłki, determinację i pasję do turystyki górskiej. To wyjątkowe wydarzenie nie tylko podkreśliło umiejętności fizyczne i wytrzymałość uczestników, ale także zintegrowało społeczność służb mundurowych, budując więzi, które przetrwają poza górami. Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych w Zakopanem stał się nie tylko sportowym wyzwaniem, ale także źródłem inspiracji i duma dla wszystkich zaangażowanych.