Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji zwraca się z apelem — gorącą prośbą do policjantów, członków i sympatyków NSZZ Policjantów, a także do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc dla naszego Kolegi Ireneusza Jaroszewskiego — Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KGP.

W związku z bardzo ciężką chorobą (nowotwór o cechach złośliwych, chłoniak), z którą nasz Kolega walczy przez ostatnie lata, zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe kosztów leczenia. Z uwagi na specyfikę schorzenia, konieczne jest zastosowanie niekonwencjonalnych metod leczenia i pobytu w Instytucie Gersona w Meksyku. Wiąże się to z ogromnymi kosztami, a niestety koszty te nie mogą być refundowane.

Problemy Ireneusza zaczęły się w 2006 roku, kiedy to w związku z pogarszającym się stanem zdrowia trafił do szpitala, gdzie zdiagnozowano u niego dysfunkcję układu pokarmowego oraz zmiany ogniskowe w wątrobie. Nadmienić trzeba, iż od 1998 roku Ireneusz realizował zadania związane ze zwalczaniem przestępczości narkotykowej, a zwłaszcza likwidowaniem nielegalnych linii produkcyjnych amfetaminy i innych narkotyków. Bezpośredni kontakt z tymi przedmiotami i substancjami rakotwórczymi mógł mieć bezpośredni wpływ na tak dramatycznie pogarszający się stan jego zdrowia. W 2016 roku u naszego Kolegi Ireneusza zdiagnozowano guz złośliwy śledziony, który po operacyjnym usunięciu niestety nadal postępuje. Z uwagi na specyfikę choroby, po konsultacjach lekarskich podjęto decyzję o niekonwencjonalnych metodach leczenia, które możliwe są w Instytucie Gersona w Meksyku. Leczenie takie daje realną szansę na radykalną poprawę stanu zdrowia. Wiążę się to jednak z wielkimi kosztami sięgającymi ok. 500.000 zł, które nie podlegają refundacji.

W zaistniałej sytuacji zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc i wpłacanie wszelkich możliwych środków finansowych (wpłaty z dopiskiem IREK) na konto Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Komendy Głównej Policji w banku PKO BP, nr konta:

92 1020 1169 0000 8302 0068 1643.

Liczy się każda złotówka. Miejmy nadzieję, że dzięki pomocy nas wszystkich będzie możliwy powrót do zdrowia naszego Kolegi Ireneusza oraz to, o czym pisze w załączonym liście sam Irek: że uda mu się stanąć twardo na własnych nogach z podniesioną głową, trzymając za ręce jego dzielną Rodzinę.

Pełna treść apelu od kolegów związkowców oraz list Irka dostępny jest tutaj.