Pragniemy poinformować, że wypłata tegorocznego ekwiwalentu w zamian za umundurowanie nastąpi w dniu 21 kwietnia 2020′.

Z informacji pochodzących od służb finansowych  wynika, że w tym terminie “mundurówkę” otrzymają wszyscy policjanci w Polsce.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów