4 sierpnia 2019, odbyły się olkuskie obchody Święta Policji, podczas których policjanci z Komendy Powiatowej Policji, zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie służbowe. Tegoroczne święto Policji zorganizowane na Rynku w Olkuszu  miało szczególny i wyjątkowy charakter, odbywało się w ramach Jubileuszu  setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. Organizatorami uroczystości byli: Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta i Gminy w Olkusz.

W uroczystości udział wzięli znamienici goście m.in.: insp. Robert Strzelecki – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Ryszard Terlecki – Wicemarszałek na Sejm RP, Marek Pęk – Wicemarszałek Senatu, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Jacek Osuch – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Lidia Gądek i Agnieszka Ścigaj – Posłanki na Sejm RP, Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Jego Ekscelencja Grzegorz Kaszak –  Biskup Diecezji Sosnowieckiej, Bogumił Sobczyk – Starosta Powiatu Olkuskiego, Jacek Piotr Osuch – Przewodniczący Rady Powiatu w Olkuszu, Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz,  Łukasz Kmita – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,  Ks. Kanonik Henryk Chmięła  – Kapelan olkuskich policjantów, przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj.małopolskiego z Przewodniczącym podinsp. Grzegorzem Gubałą oraz w-ce Przewodniczącym asp.szt. Konradem Nowaczkiem. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również  przedstawiciele samorządów, burmistrzowie, wójtowie  oraz radni wszystkich  gmin  powiatu  olkuskiego, którzy od wielu lat mocno  wspierają, Komendę Powiatową Policji w Olkuszu, przedstawiciele Sądu i Prokuratury, służb mundurowych, duchowni oraz przedstawiciele instytucji i organizacji, z którymi olkuska  policja  współpracuje.

Powiatowe obchody rozpoczęły się o godzinie 10. 00  mszą św.  w Bazylice Świętego  Andrzeja sprawowaną w intencji policjantów, którą celebrował Jego Ekscelencja Grzegorz Kaszak, Biskup Diecezji Sosnowieckiej.  Kolejna część uroczystości odbyła się  na Rynku w Olkuszu, gdzie na wstępie dowódca uroczystości komisarz Jerzy Wilk złożył meldunek  o rozpoczęciu apelu Piotrowi Ćwikowi  – Wojewodzie Małopolskiemu.

Zebranych gości, policjantów, pracowników cywilnych i mieszkańców powitał  gospodarz obchodów młodszy inspektor Jarosław Klich. W swoim przemówieniu szef olkuskiej policji skierował do policjantów i pracowników policji słowa podziękowania za trud i zaangażowanie w służbie: „Szczęśliwie spotykamy się dzisiaj, na kolejnym Święcie, Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, którą   mam  zaszczyt  kierować  od lutego tego roku. Po raz pierwszy uroczystość  organizowana jest w samym sercu Olkusza. Awanse na wyższe stopnie policyjne, które za parę chwil z Panem Komendantem Wojewódzkim, wręczymy, są dowodem na to, że służbę tę pełnicie Państwo przykładnie, z wielką starannością. Podziękowania kieruję również, do pracowników cywilnych policji, bez których zaangażowania, ta formacja, nie mogłaby realizować swojej misji wobec społeczeństwa. Życzę Wam satysfakcji, zadowolenia i sukcesów, i co najważniejsze, szczęśliwych powrotów ze służby, do Waszych domów”.

Podczas uroczystości towarzyszyli nam:  Pododdział  Honorowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, której dowódcą był nadkomisarz Krzysztof Dulewicz, sztandary Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu, a także Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji  w  Katowicach, której kapelmistrzem był  starszyaspirant Waldemar Skotarski, a tamburmajorem aspirant sztabowy Andrzej Duraj.

Podczas uroczystości zostały odczytane i wręczone policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W tym roku awanse na wyższe stopnie przyznano 50  funkcjonariuszom w tym: 1 młodszy inspektor, 1 podinspektor, 2 komisarzy, 5 aspirantów sztabowych, 1 starszy aspirant, 8 aspirantów, 4 młodszych aspirantów, 12 sierżantów sztabowych, 3 starszych sierżantów, 6 sierżantów, 7 starszych posterunkowych.

Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej srebrnym medalem za Długoletnią Służbę odznaczono  1 policjanta, brązową odznaką Zasłużony Policjant 1 osobę.  W trakcie ceremonii na olkuskim Rynku Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. małopolskiego kol. Grzegorz Gubała wraz z w-ce Przewodniczącym kol. Konradem Nowaczkiem oraz Przewodniczącym Zarządu Terenowego przy Komendzie Powiatowej Policji w Olkuszu kol. Szymonem Grucą wręczyli Krzyż Niepodległości kl.II,  Krzyż za Zasługi za działalność na rzecz związku, oraz medal z brązu z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej.

Po  mianowaniach i odznaczeniach swoje  przemówienia wygłosili: Jacek Osuch – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, który odczytał list Premiera Mateusza Morawieckiego, Ryszard Terlecki -Wicemarszałek na Sejm RP, Marek Pęk – Wicemarszałek Senatu, Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury,Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, insp. Robert Strzelecki – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Bogumił Sobczyk – Starosta Powiatu Olkuskiego, Roman Piaśnik – Burmistrz Miasta i Gminy  Olkusz. Zabierający głos podziękowali funkcjonariuszom za oddaną i wzorową służbę, za trud i poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Prelegenci życzyli policjantom  dalszych sukcesów zawodowych. Podziękowania skierowali również do pracowników Policji, którzy wspierają formację.

Podczas uroczystości  delegacja policjantów Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu złożyła kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Organizatorzy uroczystości  przygotowali dla mieszkańców wiele atrakcji. Już po oficjalnej części obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej, na olkuskim  Rynku zagrała policyjna orkiestra z  Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Chwilę później na rynku zatańczyły i zaśpiewały dzieci z zespołu „Małe Zedermianki”. Dla mieszkańców przygotowano poczęstunek. Zarówno dzieci jak i dorośli, otrzymali pamiątki, które przygotowali dla nich: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu. Urząd Miasta w Bukownie, Urząd Gminy w Kluczach. Na policyjnym stanowisku, rozdawano balony, długopisy, maskotki „Inspektora Wawelka”, oraz malowanki, ulotki i broszury nt. bezpieczeństwa. Policjanci przygotowali również małą wystawę z pamiątkowymi zdjęciami z okresu międzywojennego, a także starego i nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Przy stanowisku klubu strzeleckiego „LOKUS OLKUSZ”, gdzie zaprezentowano różne jednostki broni, ustawiali dorośli i dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania do uroczystości. Mieszkańcom miasta  za liczne przybycie.

źródło:KPP Olkusz