9 kwietnia policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie zostali wyposażeni w 5 profesjonalnych urządzeń do ozonowania pojazdów. Sprzęt ten został zakupiony, a następnie przekazany przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów województwa małopolskiego. Wykorzystywany będzie do dezynfekcji samochodów, w których funkcjonariusze codziennie pełnią służbę patrolową. Urządzenia doskonale będą się sprawdzać jako uzupełnienie innych detergentów oraz środków odkażających stosowanych w celu zapewnienia należytej ochrony funkcjonariuszom policji.  Ozonowanie to jedna z metod przeprowadzenia dezynfekcji. Używany  jest w niej ozon będący silnym utleniającym gazem.