Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, „od 16 kwietnia 2020r. do odwołania, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r., na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust”.

Nakaz dotyczy wszystkich osób poruszających się publicznym transportem zbiorowym oraz samochodami, którymi podróżują osoby nie mieszkające razem. Nos i usta zakrywać będą musiały także osoby przebywające w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej: na drogach, placach, w zakładach pracy i budynkach użyteczności publicznej, w obiektach i placówkach handlowych/usługowych, na targowiskach, na terenie wspólnych nieruchomości.

Zgodnie z rozporządzeniem, ze stosowania przepisów, zwolnione są osoby: do 4. roku życia, te które nie mogą zakrywać ust i nosa ze względu na stan zdrowia, z całościowym zaburzeniem rozwoju, niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i głębokim, niesamodzielne, wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach, pod warunkiem braku bezpośredniego kontaktu z zewnętrznym interesantem i klientem, kierujące publicznym transportem zbiorowym, pod warunkiem separacji od przewożonych osób, duchowne sprawujących kult religijny oraz żołnierze SZRP i wojsk sojuszniczych i funkcjonariuszy SKW i SWW, wykonujący zadania służbowe i stosujący środki ochrony osobistej. Ust oraz nosa nie ma obowiązku zasłaniać także w samochodzie, którym podróżuje jedna osoba, lub jedna osoba z dzieckiem do 4. roku życia.

Jak podkreśla RCB, „na żądanie uprawnionych do legitymowania organów należy odsłonić usta i nos celem identyfikacji”.

Z informacji jakie możemy znaleźć na rządowych stronach wynika, że twarzy nie musimy zakrywać wyłącznie specjalną maseczką. Zamiast niej możemy użyć również szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. „Nie ma nakazu korzystania wyłącznie z maseczek ochronnych” – podkreślono.

źródło: infosecurity.24.pl