22 marca br. w strukturach 6 Brygady Powietrznodesantowej miało miejsce przedświąteczne spotkanie Wielkanocne wszystkich Służb Mundurowych garnizonu Kraków oraz Służb Województwa Małopolskiego i Miasta Kraków.

Podczas powitalnego przemówienia gospodarz uroczystości gen. bryg. Grzegorz Hałupka wyraził radość z powodu kolejnego wspólnego spotkania świątecznego. Szczególne życzenia skierował „do naszych kolegów, żołnierzy i Policjantów, którzy spędzają ten czas z dala od rodzinnego domu, na misji w Kosowie”.

Na zakończenie Dowódca Garnizonu powiedział: „Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim Dowódcom, Komendantom, kierownikom, Dyrektorom, Inspektorom, Szefom Instytucji i Jednostek za możliwość zorganizowania naszego wspólnego kolejnego, uroczystego spotkania. Dziękuje za Waszą przychylność i wsparcie”.

Następnie głos zabrał Wojewoda Małopolski Pan Piotr Ćwik, który korzystając z okazji złożył wszystkim przedstawicielom Służ Mundurowych następujące życzenia : „…Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego, przyniosą radość, pokój, ale niech też będą poprzedzone refleksją Wielkiego Tygodnia”.

W tym szczególnym dniu ks. płk dr Piotr Sroka Dziekan Wojsk Specjalnych odczytał list Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, w którym „Z okazji zbliżających się Świąt wielkanocnych” życzył „…abyśmy przez modlitwę, słuchanie słowa Bożego oraz sakramentalną spowiedź odzyskali i umocnili wewnętrzną wolność…”.

Do wszystkich zebranych z modlitwą i życzeniami wystąpił Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, który w swych życzeniach nawiązał do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślając jak ważna jest atmosfera pokoju, braterstwa i radości życzył: „…abyśmy pamiętali i przyczyniali się do utrwalenia pamięci o niepodległości, przede wszystkim w wymiarze ducha”, kontynuując dodał: „…Życzę aby najbliższy czas przedświąteczny, ale także inne dni w 2018 roku były w pokoju, dobrobycie i braterskiej radości”.

Oficjalną część spotkania zakończyło poświęcenie przez Ekscelencję przygotowanych tradycyjnych potraw, oraz składanie życzeń w akompaniamencie przygotowanym przez Orkiestrę Wojskową w Krakowie.

Podobnie jak w zeszłym roku podczas spotkania Wigilijnego w śród organizatorów spotkania znaleźli się: 6 Brygada Powietrznodesantowa, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie, Straż Miejska Miasta Krakowa, Agencja Mienia Wojskowego oddział Kraków, 3 Regionalna Baza Logistyczna, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie, Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Krakowie a także Centrum Eksperckie Kontrwywiadu w Krakowie i Regionalna Wojskowa Poradnia Psychologiczna Kraków. Udział w uroczystości wziął także Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego kom. Grzegorz Gubała.