Sejm uchwalił budżet na rok 2024, co oznacza zbliżające się podwyżki dla mundurowych. Waloryzacja uposażeń różni się od poprzedniego roku — żołnierze i funkcjonariusze otrzymają wyższe uposażenie z wyrównaniem od stycznia, jednak nie będzie stosowany „mechanizm kompensujący” z ubiegłego roku.

Zgodnie z ustawą budżetową, uposażenia mundurowych wzrosną o 20%. Jeśli Senat zaakceptuje dokument, a prezydent go podpisze, kwoty bazowe dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy  oraz Służby Celno-Skarbowej od stycznia wyniosą odpowiednio 2 088,77 zł i 2 332,57 zł. Rząd zdecydował, że podwyżki obowiązywać będą od stycznia, zamiast od marca, co miało miejsce w roku poprzednim.

Nieco zaskakująco, rząd nie zastosuje „mechanizmu kompensującego”, który przewidywał dodatkowe uposażenie od marca do grudnia z tytułu różnicy w kwocie bazowej. Decyzja ta została odebrana pozytywnie przez środowisko mundurowe. Wiceminister MSWiA, Wiesław Szczepański, zaznaczył, że podwyżki będą obowiązywały od stycznia, choć funkcjonariusze otrzymają wyrównanie za styczeń i luty.

Uchwalony budżet trafi teraz do Senatu, a później na biurko prezydenta. Mimo że prezydent nie może zawetować ustawy budżetowej, istnieje możliwość skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego. Część komentatorów nie wyklucza tego scenariusza z uwagi na obecną atmosferę polityczną. Jeśli prezydent podpisze dokument, stanie się on obowiązującym prawem po publikacji w Dzienniku Ustaw.

więcej: https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/budzet-uchwalony-podwyzki-z-wyrownaniem-ale-bez-mechanizmu-kompensujacego