Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Policja zyskała 554 oficerów. 29 czerwca w uroczystej promocji mianowania na pierwszy stopień oficerski wzięło udział 168 podkomisarzy Policji wśród nich podkom. Dawid Herbut. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

29 czerwca na placu apelowym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie miała miejsce uroczysta promocja mianowania absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych Policji. Uroczystą promocję zainaugurowano oddaniem honorów sztandarom, złożeniem meldunku, podniesieniem flagi państwowej na maszt oraz odegraniem i odśpiewaniem hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Po odczytaniu Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o mianowaniu absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na pierwszy stopień oficerski, promowani złożyli przysięgę oficerską, którą przyjął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji. Aktu mianowania poprzez symboliczne uderzenie szablą w ramię dokonali: Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster.

Najważniejszą uroczystością w karierze zawodowej policjanta jest uroczysta promocja mianowania na pierwszy stopień policyjny w korpusie oficerów. Ta uroczystość to zwieńczenie nauki, wzorowej służby i poświęcenia. Nosić pagon oficera polskiej Policji to także zaszczyt, odpowiedzialność i ogromne zobowiązanie.

29 czerwca to również dzień wielkiej dumy dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Tego dnia na pierwszy stopień w korpusie oficerów młodszych został mianowany podkom. Dawid Herbut – funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP Wadowice. Podkom. Dawid Herbut jako pierwszy policjant polskiej Policji został promowany na pierwszy stopień oficerski w nowym granatowym mundurze wyjściowym nawiązującym do umundurowania z okresu międzywojennego. To wyróżnienie to inicjatywa i podziękowanie Przewodniczącego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorza Gubały dla wszystkich Przewodniczących Zarządów Terenowych za pracę społeczną i zaangażowanie w działalność na rzecz NSZZ Policjantów woj. małopolskiego. Dawid jest wzorem i przykładem do naśladowania. Jego codzienna służba wypełniona jest profesjonalizmem, empatią i niesieniem pomocy bliźniemu co wielokrotnie udowodnił w swojej blisko 25 – letniej służbie w Policji. Jako Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP Wadowice angażuje się w sprawy policjantów, pomaga rozwiązywać problemy i jest dla nich wsparciem. Ceniony i szanowany zarówno w środowisku policyjnym jak i wśród lokalnej społeczności. Aktywny społecznie i bardzo zaangażowany we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia. Podkom. Dawid Herbut tak skomentował uroczystą promocję mianowania na pierwszy stopień oficerski;

„Sumienna i rzetelna służba Ojczyźnie i społeczeństwu została doceniona. Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy zostałem oficerem polskiej Policji. Dla mnie to duma, honor i zaszczyt służyć pod symbolem Orła i biało czerwonej flagi. Jestem świadomy, że zyskując oficerskie szlify ciąży na mnie wielka odpowiedzialność i zobowiązanie do dalszej wzorowej służby Ojczyźnie. Uroczysta promocja na dwie generalskie szable, jaka miała miejsce w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, rekompensuje cały trud i wysiłek włożony w naukę i dotychczasową służbę. Dziękuję również przełożonym za okazane mi zaufanie, bez którego nie mógłby dzisiaj cieszyć ze zdobycia upragnionych gwiazdek.”

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. małopolskiego życzy nowo mianowanemu oficerowi polskiej Policji skuteczności w działaniu, satysfakcji z pełnienia służby, oraz wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.