W poniedziałek (31 lipca br.) na myślenickim rynku odbyły się uroczystości związane ze Świętem Policji. W obecności zaproszonych gości wręczono wyróżnionym policjantom awanse i odznaczenia. Były przemowy, gratulacje, podziękowania oraz życzenia satysfakcji i dumy z pełnionej służby.

31 lipca na płycie myślenickiego Rynku odbyły się obchody Święta Policji. W uroczystości udział wziął inspektor Tomasz Drożdżak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,  inspektor Maciej Kubiak – Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach, młodszy inspektor Dominik Jurczak  – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, jak również kierownictwo komendy oraz policjanci i pracownicy jednostki.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością:  II Wicewojewoda Małopolski Mateusz Małodziński, Poseł na Sejm RP Władysław Kurowski, Senator RP Andrzej Pająk, Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bisztyga, Radny Województwa Małopolskiego Robert Bylica, Duszpasterz Służb Mundurowych – ks. Józef Orawczak, ks. proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Myślenicach Zdzisław Balon,  Wicestarosta Myślenicki  Rafał Kudas, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Mateusz Suder, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. małopolskiego podinsp. Grzegorz Gubała przedstawiciele samorządów, oświaty, służb mundurowych i inni zaproszeni goście.

Jeszcze przed uroczystościami, komendanci wraz z kierownictwem KPP Myślenice złożyli kwiaty przy znajdującej się przy wejściu do Komendy tablicy poświęconej pamięci kpt. Piotra Jurczaka, który stał na czele myślenickiej policji w chwili wybuchu II wojny światowej, a w 1940 roku został zamordowany w Ostaszkowie przez NKWD.

Na Rynku znalazły się stoiska Nadleśnictwa Myślenice, Małopolskiego Wojska Obrony Terytorialnej, OSP Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Myślenice, OSP Górne Przedmieście z Myślenic, Straży Granicznej z Zakopanego, Komendy Powiatowej Policji z Myślenic, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z  Krakowa, Grupy Podhalańskiej GOPR, Malty Służby Medycznej z Myślenic, Straży Miejskiej z Myślenic, Państwowej Straży Pożarnej z Myślenic, Centrum Edukacji Przeciwpożarowej z Dobczyc. Na odwiedzających czekał najnowszy sprzęt, jakim posługują się służby mundurowe m.in.: wozy bojowe, quady, motocykle, radiowozy policyjne, informacje na temat prac służb oraz rozmaite gadżety.

Obchody Święta Policji rozpoczęły się już o godzinie 9, w Kościele św. Jakuba w Myślenicach. Tam chętni mogli wziąć udział w mszy świętej odprawionej przez księdza Józefa Orawczaka i ks. proboszcza Zdzisława Balona. Dalsza część obchodów odbyła się na płycie Rynku.

Apel rozpoczęło złożenie meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektorowi Tomaszowi Drożdżakowi przez dowódcę  uroczystości komisarza Krzysztofa Łazarczyka. Kolejną częścią ceremonii  było podniesienie flagi państwowej i odtworzenie hymnu RP. Następnie  nadeszła najważniejsza chwila w postaci wręczenia wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie. W 2023 roku w Myślenicach na wyższy stopień policyjny mianowano 41 policjantów tutejszej jednostki: w korpusie oficerów starszych Policji – 2 funkcjonariuszy, w korpusie oficerów młodszych Policji – 4 funkcjonariuszy, w korpusie aspirantów Policji – 18 funkcjonariuszy, w korpusie podoficerów Policji – 11 funkcjonariuszy, w korpusie szeregowych Policji – 6 funkcjonariuszy.

W kolejnej części uroczystości Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego, podinsp. Grzegorz Gubała, wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Myślenicach, nadkom. Tomaszem Żądło, wręczyli odznaczenia i medale wyróżnionym osobom za działalność społeczną na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz środowiska policyjnego.

Podczas uroczystości głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i oświaty. W swoich przemówieniach doceniali trud policyjnej pracy, składali życzenia wszystkim policjantkom,  policjantom, pracownikom jednostki, oraz gratulowali wyróżnionym i awansowanym.

Wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach i w przygotowaniach do nich serdecznie dziękujemy. Dziękujemy Orkiestrze Dętej z Dobczyc za piękną oprawę muzyczną.

Organizację uroczystości wsparł Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów woj. małopolskiego.

Poniżej relacja wideo zrealizowana przez telewizję internetową Myślenice iTV Region Południe – dziękujemy za oprawę medialną. Nadmieniać należy, iż wydawca i założyciel iTV Myślenice Jarosław Chęć został dziś odznaczony srebrnym medalem za zasługi dla NSZZ Policjantów Województwa Małopolskiego.

źródło: Policja Myślenice

 

Uroczystość na myślenickim Rynku zakończyła się odprowadzeniem sztandaru i złożeniem meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie  przez dowódcę uroczystości.