28 lipca 2023 br., odbyły się obchody Święta Policji, podczas których policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, komisariatów specjalistycznych, Oddziału Prewencji Policji i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie. Podczas ceremonii, która odbyła się na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji, wybrani policjanci zostali odznaczeni medalami i mianowani na wyższe stopnie.

W obchodach dzisiejszego Święta Policji udział wzięli: nadinsp. Michał Ledzion Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie wraz z kierownictwem Komendy Wojewódzkiej Policji, insp. Jarosław Nowak – Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, funkcjonariusze i pracownicy wskazanych jednostek. Uroczystość uświetnił swoją obecnością Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Wśród znamienitych gości znaleźli się także: Krzysztof Durek, Doradca Wojewody Małopolskiego, ks. Łukasz Michalczewski Kapelan Małopolskiej Policji, przedstawiciele Związków Zawodowych Policji, podinsp. Grzegorz Gubała Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz podkom. Jacek Czosnykowski reprezentujący Organizację Międzyzakładową Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” funkcjonariuszy i pracowników Policji woj. małopolskiego, bryg. Marcin Szewerniak Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, insp. w st. spoczynku Krzysztof Bogusławski, były Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, a także Jerzy Przeworski Radny Gminy Mogilany.

Apel rozpoczęło złożenie meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Krakowie nadinsp. Michałowi Ledzionowi przez dowódcę  uroczystości podkom. Rafała Tobołę.  Kolejną częścią zbiórki było podniesienie flagi państwowej i odtworzenie hymnu RP.

Zebranych policjantów, pracowników cywilnych i gości powitał nadinsp. Michał Ledzion, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie.


Przemówienie rozpoczął słowami  –To dzięki Wam w województwie małopolskim jest bezpiecznie! Chciałbym, żebyście z dumą nosili ten mundur, bo to ogromny  honor i zaszczyt być funkcjonariuszem Polskiej Policji. Kolejno zwrócił się do nowo przyjętych policjantów, którzy wczoraj na Wzgórzu Wawelskim wypowiedzieli Rotę Ślubowania   – Was młodzi adepci serdecznie witam w szeregach Policji. Podjęliście bardzo ważne wyzwanie, przed Wami czas trudnej służby, która daje ogromną satysfakcję. Generał podkreślił, że nie wyraża zgody na haniebne słowa, która pojawiają się w przestrzeni publicznej dotyczące naszej formacji. –To działanie wbrew interesowi Państwa i to zachowanie niegodne obywatela Rzeczpospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo bądźcie dumni z tego, co robicie i bądźcie dumni z tego, że jesteście policjantami.


Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Michał Ledzion podczas swojego wystąpienia złożył serdeczne podziękowania Panu Wojewodzie Łukaszowi Kmicie za codziennie wsparcie, za ciepłe słowa, które niejednokrotnie wyrażał podczas uroczystości Państwowych – Kłaniam się nisko, Panie Wojewodo.

Dziękuje wszystkim przedstawicielom samorządów lokalnych, parlamentarzystom za projekty modernizacyjne, które zostały wprowadzone i pozwoliły podnieść standard naszego wyposażenia i wysokość naszych płac.

Kończąc, jeszcze raz złożył życzenia swoim podwładnym – Kłaniam się nisko i życzę satysfakcji ze służby, awansów, odznaczeń i sukcesów w pracy. To zaszczyt pracować w takim garnizonie z tak świetną kadrą i ludźmi!

Po przemówieniu nadeszła najważniejsza chwila ceremonii, czyli wręczenia wyznaczonym policjantom medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie.

Postanowieniem Prezydenta RP, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono  1 policjanta, medalem srebrnym uhonorowano 7 osób, a brązowym 2 funkcjonariuszy. Medale wręczył przedstawiciel rządu w terenie – Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita przy udziale Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, nadinsp. Michała Ledziona.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant odznaczono 1 policjanta, a brązową odznaką Zasłużonego Policjanta 8 funkcjonariuszy. Odznaczeniami dekorował policjantów Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie przy udziale Wojewody Małopolskiego.

W tym roku w KWP w Krakowie i OPP w Krakowie mianowano na wyższe stopnie 48 policjantów (21 policjantów z Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, 24 policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie, 1 policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Krakowie, 1 policjant z Komisariatu Autostradowego, 1 policjant z Komisariatu Wodnego). Mianowania na stopień wręczał Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion przy udziale Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

W dalszej części uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie podziękował asp.szt. Mariuszowi Morawskiemu, funkcjonariuszowi z Komisariatu VII Policji w Krakowie, który wczoraj został uhonorowany statuetką Primus inter fortes za uratowanie życia tonącemu chłopca.

Następnie nadinsp. Michał Ledzion złożył na ręce Łukasza Kmity Wojewody Małopolskiego podziękowania za wspieranie Małopolskiej Policji w codziennych działaniach.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie legitymacji służbowych, a Łukasza Kmitę Wojewodę Małopolskiego zasad etyki zawodowej 62 nowo przyjętym funkcjonariuszom Policji. 13 osób będzie służyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji.  Komenda Miejska Policji w Krakowie zyska 13 nowych funkcjonariuszy. 7 policjantów trafi do Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, a 3 do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Następnie, podinsp. Grzegorz Gubała, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego wraz z Arturem Kochanem, Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP i SPKP w Krakowie wyróżnili osoby działające na rzecz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. małopolskiego oraz Małopolskiej Policji.

Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zostali odznaczeni;

  • insp. Jarosław Nowak — Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie;
  • Jerzy Przeworski — Radny Gminy Mogilany.

Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz NSZZ Policjantów woj. małopolskiego zostali odznaczeni;

  • kom. Dariusz Łatka — zastępca Dowódcy kompanii V Oddziału Prewencji Policji w Krakowie;
  • asp. szt. Paweł Tomasik — Rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Wieliczce.

Brązową Odznaką Honorową – przyznaną przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów;

  • asp. Tomasz Samolej — asystent kompanii V Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Po wręczeniu wyróżnień przyszedł czas na okolicznościowe przemówienia.


– Siłą Państwa Polskiego zawsze był i jest mundur, a  szacunek do munduru powinien być siłą każdego obywatela, który ma Polskę w sercu – powiedział Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

Następnie Wojewoda podziękował młodym funkcjonariuszom za wybór patriotyzmu, jakim jest praca w Policji – Dziękuje za to, że rozpoczynacie tę ścieżkę służby dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Tak jak wskazywał wczoraj Pan Generał Szymczyk prawie 90% obywateli czuje się bezpiecznie, a to niekwestionowana zasługa Polskiej Policji. Dzisiaj w sposób szczególny na ręce Dowódcy OPP w Krakowie  składam podziękowania za Wasza trudną służbę , bo zawsze jesteście wysyłani na pierwszy front.

– Jako Wojewoda Małopolski jestem bardzo zadowolony, że małopolski garnizon Policji nie splamił honoru munduru Policjanta Polskiego. Jesteśmy dumni z Waszej postawy, z tego że wiernie służycie Rzeczpospolitej Polskiej dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Pomimo tej nagonki, która towarzyszy w wielu obszarach, dalej wypełniacie swoje zadania. Dziękuję Wam za to, że jesteście gwarantami silnego i sprawnego Państwa.  Gratuluje wszystkim awansowanym! Życzę, aby ta służba dla Państwa Polskiego dawała Wam siłę i energię w wykonywaniu codziennych obowiązków!


Jako ostatni głos zabrał ks. Łukasz Michalczewski – kapelan małopolskiej policji. Swoje przemówienie rozpoczął słowami

– Ci, którzy atakują są zawsze za słabi, żeby zwyciężać, a Ci którzy przyjmują ten atak -ostatecznie zwyciężają.

Kapelan złożył  życzenia: dużo cierpliwości w podejmowaniu decyzji,  życzę również, aby każde słowo i każdy czyn był wykonywany z odpowiedzialnością oraz żeby niósł za sobą chęć stworzenia wspólnoty, którą jest również służba  w Policji. Kończąc, zapewnił o wszelkim wsparciu duchowym.

Uroczystość zakończyło złożenie meldunku nadinsp. Michałowi Ledzionowi.

źródło: Malopolska Policja