Od 3 lipca br. działa rządowy program Bezpieczny Kredyt 2%. Na samym początku do oferowania preferencyjnych kredytów przystąpiły banki Alior, Pekao SA i PKO BP. Nieco później dołączyło kilka banków spółdzielczych oraz Velobank. Po ponad dwóch tygodniach można stwierdzić, że zainteresowanie jest duże, a oddziały głównych banków, zwłaszcza w Krakowie, przytkane są sporą ilością wniosków. Niestety wielu chętnych musi obejść się smakiem, bo zasady udzielania kredytu BK2 opisane w ustawie uniemożliwiają im skorzystanie z tego rozwiązania lub po prostu brakuje zdolności kredytowej. Niemniej jednak, mając w perspektywie zakup nieruchomości lub budowę domu warto sprawdzić czy kwalifikujemy się na kredyt BK2, ponieważ jest on w początkowej fazie dużo tańszy niż kredyty ze standardowej oferty rynkowej. O tym jakie warunki należy spełnić, kto może przystąpić i jakie cele można kredytować przedstawiamy poniżej.

Bezpieczny kredyt można zaciągnąć tylko w PLN na okres nie krótszy niż 15 lat. Maksymalna kwota kredytu o jaką można się starać to:

 • 500tyś zł w przypadku singli
 • 600tyś zł w przypadku małżeństw lub par z co najmniej jednym wspólnym dzieckiem

Można wnioskować o bezpieczny kredyt 2% nie posiadając wkładu własnego lub z wkładem własnym nie przekraczającym 200tyś zł. W pierwszym przypadku należy skorzystać z gwarancji BGK, która może sięgać nawet 100tyś zł, a jej koszt to 1% prowizji. Od zasady dotyczącej górnego limitu wkładu własnego są dwa wyjątki dotyczące budowy domu:

 • Jeśli wartość działki i wykonanych na niej prac przekracza 200 tyś zł można zawnioskować o 100tyś (single)/150tyś zł (pozostali) na dokończenie budowy
 • Jeśli jedynym wkładem własnym jest niezabudowana działka to łączna wartość działki i kredytu nie może przekraczać 1mln zł

Z powyższych ograniczeń wynika, że singiel może rozważać kupno nieruchomości wartej nawet 700 tyś zł w przypadku posiadania maksymalnego wkładu własnego, a pary z dzieckiem lub małżeństwa do 800 tyś zł.

Kredyt BK2 jest oprocentowany według stałych stóp trwających po 60 miesięcy przez pierwszych 10 lat, a spłata odbywa się w systemie rat malejących. Do raty otrzymuje się dopłatę wyliczaną na podstawie wskaźnika wyznaczanego przez BGK. Przy obecnej ofercie i poziomie dopłat w dwóch głównych bankach oprocentowanie kredytu wynosi 2%.

Oprocentowanie oraz wskaźnik dopłat na drugą pięciolatkę będą ustalane pod koniec pierwszego pięcioletniego okresu, ale wskaźnik służący do wyliczania dopłat jest tak skonstruowany, że w razie wzrostu oprocentowania też wzrośnie, a więc dopłaty będą większe.

Intencją bezpiecznego kredytu jest wsparcie młodych osób na drodze do nabycia pierwszej nieruchomości. Cele jakie można sfinansować kredytem to przede wszystkim:

 • Budowa domu jednorodzinnego w tym z wykończeniem oraz nabyciem prawa własności do działki w celu budowy na niej domu
 • Kupno mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym z wykończeniem
 • Nabycie spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego

O kredyt może wnioskować osoba prowadząca gospodarstwo domowe na terytorium Polski lub poza Polską jeśli posiada obywatelstwo polskie lub prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z obywatelem polski, a kredyt jest udzielany wspólnie.

Wnioskodawca musi spełnić poniższe wymogi, które potwierdza składając oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej:

 • Nieposiadanie prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (również przez osobę współtworzącą gospodarstwo domowe)
 • Brak przysługiwania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domy jednorodzinnego (podobnie dotyczy również osoby współtworzącej gospodarstwo domowe)
 • Brak ukończenia wieku 45 lat (w przypadku wnioskowania we dwoje zasada dotyczy minimum jednego z wnioskodawców)
 • Potwierdzenie braku bycia stroną umowy innego kredytu hipotecznego zawartej w okresie 36 miesięcy przed wnioskowaniem o BK2 jeśli kredyt ten dotyczył zakupu lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu lub domu (z wyjątkiem określonym w ustawie)

Co istotne – gospodarstwo domowe jako małżeństwo tworzymy od dnia ślubu, a w przypadku bycia parą i posiadania dziecka od momentu jego urodzenia.

Ustawa reguluje szereg innych kwestii jak np. okoliczności, w których utracimy dopłaty, zasady nadpłacania kredytu oraz limit środków przeznaczonych z budżetu państwa na dopłaty. Wbrew wcześniejszym obawom w 2023 nie ma limitu kredytów jakie będą mogły skorzystać z dopłat. Nie ziścił się czarny scenariusz kolejek przed placówkami banków w pierwszym dniu obowiązywania programu w obawie przed wyczerpaniem puli dopłat. O dopłatach decyduje data złożenia wniosku, więc nawet składając dokumenty pod koniec grudnia 2023 roku i otrzymując finalnie decyzję pozytywną, w 2024 uzyskamy wsparcie od BGK. Na rok 2024 limit jest już przewidziany i w tym przypadku czas może mieć znaczenie, a pula w zależności od zainteresowania może się wyczerpać.

Na wstępie zostało wspomniane o chętnych na skorzystanie z BK2, którzy jednak muszą obejść się smakiem. Oczywistym przypadkiem jest brak zdolności kredytowej, która wg kalkulatorów i rekomendacji KNF-u jest liczona korzystniej niż przy standardowym kredycie, ale nadal trzeba ją mieć i w sytuacji niewystarczających dochodów bank odmówi udzielenia kredytu. Do programu nie kwalifikują się również mieszkania czy domy droższe niż 700-800 tyś zł, bo ustawodawca wskazał górny limit kwoty kredytu oraz wkładu własnego. Z kredytu BK2 nie będzie można skorzystać również w nieco mniej oczywistych przypadkach. Osoby, które rozpoczęły budowę domu i chciałyby ją dokończyć posiłkując się kredytem muszą doprowadzić budynek co najmniej do stanu pozwalającego uzyskać pozwolenie na użytkowanie (umownie nazywany stanem deweloperskim). W przypadku działki z rozpoczętą budową wartej więcej niż 200tyś o kredyt BK2 nie możemy na ten moment wnioskować w Pekao SA (ma się to zmienić po wakacjach), a w pozostałych bankach możemy uzyskać maksymalnie 100-150tyś zł co może być kwotą niewystarczającą na doprowadzenie budynku do stanu deweloperskiego i zablokuje możliwość kredytowania. W takiej sytuacji banki rekomendują wnioskowanie o standardowy kredyt, który jednak jest dużo wyżej oprocentowany.

Podsumowując – warto skonsultować możliwość uzyskania kredytu BK2 z fachowcem z racji dużej ilości warunków i ograniczeń. Banki różnią się między sobą ofertami, wysokością zdolności i tempem rozpatrywania wniosków kredytowych. Wewnętrzne procedury niejednokrotnie „kłócą się” z zasadami BK2 uniemożliwiając uzyskanie kredytu na dany cel. Dlatego zachęcamy do kontaktu z Naszym ekspertem:

Związkowy Punkt Informacyjny

Kredytowo-Ubezpieczeniowy

                                                          Mogilska 109 Kraków

Tel. 660 462 284 lub 694 969 044

E-mail: biuro@instytutfinansow.com.pl